Nettverksmøte for hovedverneombud - Emosjonelt arbeid

Tirsdag 28. november 2023

Om kurset

Velkommen til nettverk for Hovedverneombud!

Som hovedverneombud inviteres du til å være med i et nettverk sammen med andre hovedverneombud. Målet med nettverket er at det skal være et sted der du kan dele erfaringer og utfordringer med andre i samme rolle som deg selv. Våre nettverksledere bidrar også med sin lange erfaring fra å jobbe med hovedverneombud og arbeidsmiljø.

Hovedverneombudsrollen er en rolle som i liten grad er definert i lovverket. Det kan ofte være en ensom rolle og det kan derfor være avgjørende å få utveksle erfaringer og få faglig påfyll for å kunne gjøre en god jobb i rollen.   

Arbeidsmiljøsenteret har drevet HVO-nettverk i over 20 år og vi har lagt oss på en møteform som både gir faglig innspill rundt et tema fra foredragsholder og rom for erfaringsutveksling mellom deltakerne. Det settes jevnlig opp nettverksmøter, både digitale og fysiske (i Oslo og Bergen). Du melder deg selv på de møtene du ønsker å være med på. Møtene går vanligvis over en hel dag.

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Tema 28. november: Emosjonelt arbeid

Hva er det og hva kan vi gjøre for å få ned belastningene som følge av emosjonelt arbeid? Mange som arbeider med mennesker blir utsatt for emosjonelt belastende situasjoner der det er dissonans mellom de følelser den ansatte har og de arbeidstaker kan vise.

Det er forsket på sammenhengene mellom arbeidsmiljø, helse og sykefravær, som viser at arbeidstakere som ofte opplever emosjonell dissonans, ubalanse mellom de følelsene man selv kjenner og de man må uttrykke, har en økt risiko for å bli sykmeldt. Hva er emosjonell dissonans, og hva kan arbeidsgiver gjøre for å redusere konsekvensene av emosjonelt belastende arbeid?

Betalingsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 4 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Relatert litteratur

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px