Nettverksmøte for hovedverneombud: Hva betyr de nye reglene i arbeidsmiljøloven for vernetjenesten?

Om kurset

Velkommen til nettverk for Hovedverneombud!

Som hovedverneombud inviteres du til å være med i et nettverk sammen med andre hovedverneombud. Målet med nettverket er at det skal være et sted der du kan dele erfaringer og utfordringer med andre i samme rolle som deg selv. Våre nettverksledere bidrar også med sin lange erfaring fra å jobbe med hovedverneombud og arbeidsmiljø.

Hovedverneombudsrollen er en rolle som i liten grad er definert i lovverket. Det kan ofte være en ensom rolle og det kan derfor være avgjørende å få utveksle erfaringer og få faglig påfyll for å kunne gjøre en god jobb i rollen.   

Arbeidsmiljøsenteret har drevet HVO-nettverk i over 20 år og vi har lagt oss på en møteform som både gir faglig innspill rundt et tema fra foredragsholder og rom for erfaringsutveksling mellom deltakerne. Det settes jevnlig opp nettverksmøter, både digitale og fysiske (i Oslo og Bergen). Du melder deg selv på de møtene du ønsker å være med på. Møtene går vanligvis over en hel dag.

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Tema 5. mars: Hva betyr de nye reglene i arbeidsmiljøloven for vernetjenesten? 


Fra 1. januar innføres en rekke endringer i arbeidsmiljøloven.  Blant annet  senkes terskelen for når man skal ha verneombud, arbeidsmiljøutvalg  og være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, verneombudet får ansvar for å ivareta interessene også til innleide arbeidstakere,  arbeidsgiverbegrepet utvides fra kun å gjelde virksomheten til å omfatte konsern og dermed utløses rettigheter i forhold til både morselskap og øvrige datterselskap i virksomheten,  og arbeidsgiver får et ansvar for at selvstendige oppdragstakere/frilanseres arbeidsmiljø har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  Det er også tydeliggjort at verneombudet har et særlig på se ansvar i forhold også til psykologisk arbeidsmiljø og det er endring i hva som skal forstås som mobbing og trakassering.


Betalingsbetingelser


Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 4 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Relatert litteratur

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px