Nettverksmøte for hovedverneombud

Om kurset

Velkommen til nettverk for Hovedverneombud!

Som hovedverneombud inviteres du til å være med i et nettverk sammen med andre hovedverneombud. Målet med nettverket er at det skal være et sted der du kan dele erfaringer og utfordringer med andre i samme rolle som deg selv. Våre nettverksledere bidrar også med sin lange erfaring fra å jobbe med hovedverneombud og arbeidsmiljø.

Hovedverneombudsrollen er en rolle som i liten grad er definert i lovverket. Det kan ofte være en ensom rolle og det kan derfor være avgjørende å få utveksle erfaringer og få faglig påfyll for å kunne gjøre en god jobb i rollen.   

Arbeidsmiljøsenteret har drevet HVO-nettverk i over 20 år og vi har lagt oss på en møteform som både gir faglig innspill rundt et tema fra foredragsholder og rom for erfaringsutveksling mellom deltakerne. Det settes jevnlig opp nettverksmøter, både digitale og fysiske (i Oslo og Bergen). Du melder deg selv på de møtene du ønsker å være med på. Møtene går vanligvis over en hel dag.

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Tema 14. februar: Psykososialt arbeidsmiljø

Fra og med 1.januar skal verneombudet også «særlig påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt» (Ny bestemmelse: AML §6-2 (2) f))

Hvordan gjør man det, og hvilke råd er kloke å gi arbeidsgiver dersom det psykososiale arbeidsmiljøet ikke er bra?

Vi ser på ulike sider ved det å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet, deler erfaringer og ser på hvordan hovedverneombudet sammen med verneombudene kan jobbe systematisk med å se til at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.

 

Betalingsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 4 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

 

Relatert litteratur

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px