Meld interesse: Trusler og vold på arbeidsplassen

Om kurset

Kurset settes opp forutsatt nok interesserte. 

Du kan melde din interesse her for kurset Trusler og vold på arbeidsplassen tirsdag 21. november kl. 09:00-15:30. Du vil få beskjed 2 uker før kursstart om det blir avholdt. Du faktureres ikke før kurset holdes.

Kursavgift: Ikke medlem kr 5 000,- Medlemspris kr 4 500,-

Kurset kan også arrangeres internt i din virksomhet. Ta kontakt på kurs@arbeidsmiljo.no for et tilbud.

Det er mange yrkesgrupper som utsettes for utagerende atferd i løpet av arbeidshverdagen fra bruker, klienter, pårørende eller miljøet rundt. Det betyr ikke at vi skal akseptere vold og/eller trusler om vold men ha kunnskap og ferdigheter til å håndtere disse situasjonene slik at man blir tryggere på seg selv og sine omgivelser.

Hva har jeg lov til å gjøre og hva ikke? Hva sier Arbeidsmiljøloven og forskrifter om dette? Hva sier opplæringsloven/helse og omsorgstjenesteloven? Hva når brukers/pasient/klients/kundens og ansattes rettigheter oppleves å være i konflikt med hverandre?

Hvem og hvordan settes grensen for hvor langt den ansatte skal strekke seg? Er det opp til den enkelte ansatte i den enkelte situasjonen ut ifra egne vurderinger?

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

  • Hva har jeg lov til å gjøre og hva ikke?
  • Posisjonering: Hvor og hvordan står jeg i rommet for å ha kontroll eller virke dempende? Står jeg nært nok til å ha kontroll eller langt nok unna for angrep?
  • Hva skjer med oss når vi blir stresset/redde
  • Hvordan forebygge, dempe og håndtere
  • Hvordan ivaretar vi hverandre i etterkant? Hvem følger opp den ansatte og hvordan?
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Grensesetting på individnivå eller systemnivå.

Relatert litteratur

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px