Meld interesse: Konfliktløsning

Om kurset

Kurset settes opp forutsatt nok interesserte. 

Du kan melde din interesse her for kurset Konfliktløsning mandag 11. desember kl. 09:00-15:30. Du vil få beskjed 2 uker før kursstart om det blir avholdt. Du faktureres ikke før kurset holdes.

Kursavgift: Ikke medlem kr 5 000,- Medlemspris kr 4 500,-

Har din virksomhet behov for et mer tilpasset opplegg kommer vi gjerne til dere. Ta i så fall kontakt på kurs@arbeidsmiljo.no for informasjon og tilbud.

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Det er som regel ikke uenighet i seg selv, men mistro og tap av tillit som gjør at vi mennesker ender opp i vonde konflikter og går i skyttergravene. Å håndtere konflikter dreier seg først og fremst om å bistå partene med å gjenopprette tilstrekkelig tillit, til at de klarer å samarbeide.

I arbeidslivet er det et lederansvar å tilrettelegge for, og gi bistand til å løse konflikter (også når en selv er del av konflikten). Hvordan gjøre det på en omsorgsfull og effektiv måte? Hvordan gå frem for å gjenopprette tillit mellom partene og samarbeidsevnen? Kursdeltakerne får god innsikt i og verktøy for å få til dette.

Kursets mål er at deltakerne føler seg trygge på rettsreglene, organisatoriske og psykososial rammer og metoder for hvordan en best går frem for å sikre løsning. Kursleder har lang erfaring i konflikthåndtering og vil dele av egne erfaringer og eksempler.

  • Arbeidsgivers, leders og arbeidstakers rettigheter og plikter

  • Rolleforståelse og saksgang

  • Hvordan ta imot vanskelige henvendelser?

  • Hvorfor samtalestruktur er avgjørende

  • Hvordan gjennomføre samtaler med mennesker i konflikt?

  • Dokumentasjon av samtalene og avslutning av prosess

  • Konflikter smitter lett, hvordan gjenopprette miljøet rundt konfliktpartene?

Relatert litteratur

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px