HMS-rådgiverskolen

uke 37 (9-13. september), uke 41 (7.-11 oktober) og uke 49 (2.-6. desember) 2024

Om kurset

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer HMS-rådgiverskolen. HMS-rådgiverskolen gir deg en god og helhetlig fordypning i sentrale tema innen arbeidsmiljøarbeid.

Hver mandag har oppstart kl 10.00, hver fredag avslutter vi kl 14.00 slik at du kan rekke evt reise samme dag. Øvrige dager går fra kl 09:00 til 15:30.

Vi går gjennom sentrale utfordringer i arbeidsmiljøet. Vi knytter disse opp mot arbeidsmiljøregelverket. Vi beskriver verktøy for å kunne handtere utfordringene og vi ser på hvordan man skal kunne utvikle og kontinuerlig forbedre et fullt forsvarlig, helsefremmende arbeidsmiljø.

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å kunne jobbe effektivt med virksomhetens kjerneoppgaver. Det er derfor god økonomi i godt arbeidsmiljøarbeid.

Kurset kan også arrangeres internt i din virksomhet. Ta kontant på kurs@arbeidsmiljo.no for et tilbud.

 

Tidligere deltakere om HMS-rådgiverskolen:

Meget solid kurs, som jeg kan anbefale varmt til andre.
En øyeåpner på mange måter. 
Gleder meg til å prøve ut ny lærdom på min arbeidsplass.
Føler meg styrket i min rolle som HVO etter dette. Veldig bra!

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Kurset varer 5+5+5 dager, totalt 15 dager. Erfaringsutveksling er en viktig del av kurset. Arbeidsformen vil veksle mellom formidling av kunnskap, dialog, gruppearbeid, praktiske øvelser samt hjemmeoppgaver.

Det blir hjemmeoppgaver som skal løses mellom kursukene. Oppgavene er orientert mot utfordringer i egen virksomhet. Deltakerne vil her se på egen arbeidssituasjon, på samarbeidsrelasjoner, samt de krav og forventninger som stilles til HMS-rådgiveren.

Deltakeren skal levere en kort, skriftlig besvarelse på oppgavene.

I kurset tar vi for oss

  • Rammene omkring arbeidsmiljøarbeidet. Lov og forskrifter.
  • Roller, ansvar, oppgaver, plikter
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
  • Systematisk arbeidsmiljøarbeid

Detaljert program sendes ut etter opptaket til deltakeren.

Forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper om HMS samt erfaring innen arbeidsområdet.

Målgruppe

Personal- og HMS-rådgivere, hovedverneombud, bedrifshelsepersonell og andre som ønsker å øke sine kunnskaper innen HMS.

Betalingsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 4 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Relatert litteratur

Scroll til toppen