Arbeidsmiljødagene 2023

Om kurset

Godt arbeidsmiljø - nøkkelen til å få med alle?

En av de store utfordringene i fremtiden vil være mangel på arbeidskraft. Hvilke konsekvenser kan dette få for HMS arbeidet, og hva vil være viktig i et arbeidsmiljø for å inkludere flere? Vi reiser debatt om hvordan vår måte å jobbe med helse og sikkerhet fungerer på, i møte med arbeidskulturer fra andre land og utenforskap både som ung eller gammel. 

Med kamp om arbeidskraften, vil også livet inne i en bedrift settes under press. Vi inviterer til samtale, diskusjon og innspill om tiltak som kan ivareta og fremme de psykologiske og mellommenneskelige forholdene på en arbeidsplass.  

Ønsker du å være utstiller? Ta kontakt med Erik Paulsen: erik@arbeidsmiljo.no


Det blir foredrag om emosjonelt belastende arbeid fra Per Isdal.

Hvordan sikre godt arbeidsmiljø når mange sitter på hjemmekontor er fokus i foredraget til Mari Holm Ingelsrud fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI.

Trond-Viggo Torgersen og Kari Slaatsveen skal gjennom samtale om erfaringer og livsopplevelser dele hva vi kan gjøre for å øke sjansene for et godt voksenliv både på jobb og privat.

Sylvi Thun fra Sintef og Henrik Dahle fra Unio skal snakke om psykososialt arbeid.

Norsk HMS-metodikk og innleid arbeidskraft blir tema for Hilde-Marit Rysst (SAFE), Anne Myhrvold (Petroleumstilsynet) og Christer Winther Smedvik.

Lena Reitan fra HK Norge skal ta opp hva bærekraft er i et HMS-perspektiv.

Det er mulig å bli med på frokostmøte for HVO med Lise Moe Kristiansen, HVO i Fredrikstad kommune og vinner av Den Norske Arbeidsmiljøprisen 2022. May Britt Kindem har som HVO i Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune, frontet flere svært vanskelige saker og vil dele av sine erfaringer og bekymringer.

Vår egen senirorkonsulent Hanne Rovik skal i samtale med Tim Stjernen utforske hvordan vi kan ruste et arbeidsmiljø til å motta unge arbeidstagere i utenforskap. Stjernen deler om sin egen reise fra utenforskap til deltagelse i arbeidslivet og hva han mener har vært viktige momenter for å få til dette.

I tillegg kommer Akan kompetansesenter, Spinalis, Gyldendal Norsk Forlag og Helsedirektoratet for å dele nytt og nyttig, og samtale med dere på stand.

Her er noen smakebiter fra programmet:

 

Norsk HMS-metodikk og innleid arbeidskraft

Den norske sikkerhetskulturen bygger på tilliten til at ansatt melder fra om feil og mangler i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Hva når denne kulturen utvannes? Fungerer da norsk HMS-metodikk med for eksempel avvik og rutiner? 

Christer Winther Smedvik presenterer funn fra sin masteroppgave: Utenlandske arbeidstakere og ulykker i bygg og anlegg. En studie i faktorer som bidrar til å forklare den forhøyede risikoen som utenlandske arbeidere har for å bli rammet av arbeidsulykker innen bygg og anlegg. Smedvik er idag SHA/HMS-rådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Anne Myhrvold, direktør av Petroleumstilsynet og Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, svarer på innlegget til Smedvik med hvordan de forstår utfordringene og hvordan det jobbes med disse.

Debatt med foredragsholderne.

 

Sikkerhet på arbeidsplassen - dyrekjøpte erfaringer fra et hovedverneombud

May Britt Kindem, HVO i Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune, har frontet flere svært vanskelige saker som hovedverneombud og vil dele av sine erfaringer og bekymringer i forhold til varsling av kritikkverdige forhold og muligheten for å få gehør hos arbeidsgiver i sikkerhetsspørsmål. 

 

Hva skal til for å beholde folk i arbeidslivet?

Gjennom munter og reflekterende samtale om erfaringer og livsopplevelser deler Trond-Viggo Torgersen og Kari Slaatsveen hva vi kan gjøre for å øke sjansene for et godt voksenliv både på jobb og privat. Hva skjer med kroppen mens årene går?

Lystig innslag om hvordan vi kan øke motivasjon og hverdagsglede, når vi blir de eldste i arbeidslivet.

 

Emosjonelt belastende arbeid

Å jobbe med mennesker er en risiko, sier Per Isdal i sin bok Medfølelses pris. Hva gjør det med oss å jobbe med andre mennesker som har det vanskelig? Hvordan kan organisasjonen tilrettelegge og ivareta ansatte?

Isdal er psykologspesialist og har vært med på å stifte Alternativ til Vold. Han har i mer enn 30 år jobbet som terapeut for mennesker som utøver vold i nære relasjoner. Han er opptatt av hvordan ansatte i emosjonelt belastende yrker blir ivaretatt. 

 

Se fullstendig program her.

 


 

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Betalingsbetingelser 

Du faktureres forskuddsvis, ved påmelding.

Avmelding/avbestilling må skje senest 13. september. Avbestilling eller manglende frammøte etter dette refunderes ikke, men en kollega kan delta i steden hvis du gir beskjed.

 

Sted

Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo

 

Overnatting

Overnatting er ikke inkludert i prisen, og må bookes utenom hvis du ønsker.

Du kan booke rom på Thon Hotel Storo ved å klikke her, eller klipp og lim inn følgende link i nettleseren din: https://www.thonhotels.no/event/arbeidsmiljodagene

Enkeltrom 1445 kr per natt / Dobbeltrom 1645 kr per natt.

 

Utstiller?

Ønsker du å være utstiller? Ta kontakt med Erik Paulsen: erik@arbeidsmiljo.no

 

Relatert litteratur

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px