Kurs for hovedverneombud

(2013)
Våre kurs for hovedverneombud er veldig populære. Tilbakemelding fra kursdeltakerene er at kurset gir dem økt kunnskap og trygghet til å stå i rollen som hovedverneombud. 

 – Når de ansatte i din virksomhet har valgt deg til verneombud, og når alle verneombudene innstiller deg til vervet som hovedverneombud (HVO), har du grunn til å være stolt. Da bør du gjengjelde tillitserklæringen med å sikre deg kunnskap som vil gjøre det enklere å utføre denne oppgaven.
Siden det er hovedverneombudet som samordner verneombudenes aktiviteter, vil en stor del av arbeidet være rettet mot ledelsen.
HVO skal delta med innspill i alle omfattende endringer, som byggearbeider, nytt bygg, omstillinger, rasjonaliseringer, valg av ventilasjonssystemer osv.
HVO skal delta i arbeidsmiljøutvalget, og har der tale-, forslags- og stemmerett. Oppgaven som hovedverneombud kan være krevende, og mange deltar i organiserte HVO-nettverk for å få støtte, delta i faglige diskusjoner og søke råd. Målet med nettverkene er å lære av hverandres erfaringer for å bli tryggere i rollen som hovedverneombud.

Arbeidsmiljøsenteret har skolert vernetjenesten i private og offentlige virksomheter helt siden 1936, og har høy kompetanse og integritet når det gjelder arbeidsmiljøopplæring.

  • Arbeidsmiljøsenteret tilbyr kurset «Hovedverneombudets rolle og oppgave.
  • Arbeidsmiljøsenteret organiserer HVO-nettverk flere steder i landet.
  • Arbeidsmiljøsenteret tilbyr kurset «Arbeid i arbeidsmiljøutvalg – AMU».
Personvern og cookies