Kunsten å engasjere seg

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

– Jeg tror det er få kvinnelige toppledere som kunne tenke seg å ha hjemme­værende menn som går dem til hånde, konstaterer Grete Faremo (52), direktør for Jus og Samfunns­kontakt i Microsoft Vest-Europa. 

Vi befinner oss i Microsofts hovedkvarter på Lysaker i Oslo. Bedriften deler glasskompleks med Statkraft. Det eneste som skiller de to virksomhetene sett utenifra er panelgardinene. Microsoft har hvite, mens samboeren sverger til turkis. Faremo derimot stiller i sort bukse og genser, men bedyrer at her er det høyt under taket og ingen forbud verken mot korte skjørt eller rød neglelakk. Ellers er Microsoft en bedrift med et klart engasjement når det gjelder menn og forholdet til jobb og familie. Virksomheten ble kåret til «Norges mest familievennlige arbeidsplass 2007», for sin bevisste satsing på at begge foreldre skal være til stede, både i yrkeslivet og i familie­livet.

Så rødt
Det var i sommer Faremo nærmest så rødt da Dagens Næringsliv hadde et oppslag om hjemmeværende koner til høytlønnede menn, og hvor det å være moderne hjemmeværende frue ble framstilt som en attraktiv rollemodell. «Toppledere som skryter av uunnværlige koner, skremmer kvinnene vekk fra lederstillinger,» skrev hun i en kommentar i Aftenposten. – Det disse mennene sier er at det egentlig ikke er rom for kvinner i travle toppjobber. – Jeg tror mange kvinner har erfart at samfunnets lønn til hjemmeværende når det gjelder pensjoner og eventuelt sykelønnsordninger, er skral. Det å fremstille disse kvinnene som om de har et yrke byr på misforståelser. Har de ikke sikret seg økonomisk på noe vis, er de også svært utsatte dersom noe skulle skje dem.

Gode hensikter er ikke nok
– Uavhengig av kjønn og bakgrunn er det en selvfølge at alle skal få benytte det potensialet de besitter, men jenter må nok jobbe mer bevisst med synliggjøring. Menn får lettere vist hva de kan via de mer uformelle nettverkene, tror Faremo. – Vi ser at menn og kvinner deltar med samme styrke når det gjelder utdanning og arenaer i arbeidslivet, men kvinnene må jobbe enda mer med synliggjøring, det å ta ordet og vise engasjement. Hun har fulgt NHOs satsingsprogram Female Future som har til hensikt å tilrettelegge for å få flere kvinner i beslutningsprosesser, lederposisjoner og styrer. Hun tror likevel ikke at gode hensikter er nok. – Det er et positivt initiativ, men vi trenger også lovgivning som virkemiddel for å endre holdninger og synliggjør kvinners kompetanse.

Jobben, en kunnskapsutfordring
Som framgangsrik kvinnelig sjef er Faremo en typisk rollemodell for dagens unge kvinner. – Dersom jeg er en rollemodell, synes jeg det er gledelig. Selv beskriver hun seg som en forutsigbar, inkluderende og godt forberedt leder. – For meg er det viktig at medarbeiderne og omverdenen forstår hva jeg ønsker å oppnå. – Og så er jeg ganske stolt av å være kjent for å gjøre gode rekrutteringer, legger hun til. Gode rekrutteringer kan komme godt med. I teamet hun leder som direktør for Jus og Samfunnskontakt (LCA) oppholder flere av medarbeiderne seg i andre land. – Det er krevende, og det forutsetter at de i tillegg til å ha teamegenskaper må være trygge individualister, poengterer hun. Faremo beskriver arbeidet som en kunnskapsutfordring. – Vi har blant annet ansvaret for de interne juridiske tjenestene til alle forretningsområdene i Vest-Europa. På mange av områdene har vi lik lovgivning, mens det på andre igjen finnes ulikheter. Min oppgave er å diskutere med folk i teamene vi møter og finne ut hva som er situasjonen i deres land. Jeg går heller aldri alene inn til forhandlinger med forretningsforbindelser uten å ha med meg personer med lokalkunnskap.

Ingen styregrossist
Faremo, som er utdannet jurist, har lang fartstid fra rikspolitikken. Hun har vært bistandsminister, justisminister og olje- og energiminister. Direktørstolen har hun innehatt i Norsk Arbeiderpresse, i Storebrand og nå i Microsoft. I tillegg har hun en rekke styreverv, og sitter som styreleder i Abelia og i Norsk Folkehjelp. – Jeg har alltid vært veldig samfunnsengasjert, jeg har et bredt interessefelt og jeg verdsetter det å få jobbe sammen med kompetente mennesker og team. Hun leder også et regjeringsoppnevnt utvalg som skal utrede tiltak for å bekjempe internettrelatert kriminalitet mot barn. – Jeg ble både stolt og glad da Knut Storberget ba meg om å lede utvalget. Som ansatt i et av verdens største IT-selskap ser jeg et ansvar for å spre kunnskap om nettbruk. Faremo tar vervene hun innehar på alvor. Derfor takket hun også nei til gjenvalg som styreleder i Norsk Folkehjelp. – Jeg går ut av organisasjonen med delt sinn. Disse fire årene som styreleder har vært et privilegium, og jeg sa nei til gjenvalg med tungt hjerte. Samtidig er hun fast bestemt på ikke å påta seg verv dersom hun ikke kan sette av nok tid til å skjøtte dem. Hun har ikke noe ønske om å slutte seg til styregrossistenes rekker.

Kajakk og Piaf
Arbeidet krever at Faremo stadig er på farten. – Jeg teller ikke reisedøgn, men det blir noen. Med styreverv og diverse møter i tillegg, har arbeidsdagene til tider vært lange. – Jeg har nok vært privilegert med en skuespillermann, som har en mer myk start på dagen, ei datter som så å si aldri var syk da hun var liten, og snille hjelpere rundt oss. – Vi har hatt mye tid for hverandre, men i de fire siste årene i Microsoft har det blitt en god del reisevirksomhet. Når Grete Faremo skal slappe av reiser hun gjerne på hytta hvor hun også har en kajakk. – Vi har ei hytte jeg er veldig glad i, og jeg elsker å padle kajakk! Ellers tar hun gjerne en tur i teateret og på kino. Men selv om Microsoft-direktøren har gjort sin egen Piaf-forestilling og er veldig opptatt av sang og musikk, så får ikke gitaren være med på jobb. Der går grensa.

Personvern og cookies