Kunst på arbeidsplassen gir gode resultater

Tekst: Anne-Lise Aakervik (2008)

 

Kunstprosjektet «Kvinner i helse- og omsorgsarbeid» ved Namdalseid Helsetun har gitt positive ringvirkninger. De ansatte føler seg sett og verdsatt, i tillegg har sykefraværet gått ned i prosjektperioden. 

Ved prosjektstart lå sykefraværet på 20 prosent, nå ligger det på 13. Dette har skjedd selv om sykefraværet ikke inngikk som en del av prosjektet. – Vi har hele tiden vært klare på at dette var et kunstprosjekt, sier Lisbeth Lein, kultursjef og initiativtager til prosjektet. Billedkunster Brynhild Bye fra Trondheim oppholdt seg flere ganger ved enhet for omsorg i perioden februar til september 2007. Hun dokumenterte dagliglivet ved enheten på bredt plan, og fotograferte både fra vaskeri, kjøkken, pleie og rengjøring. Dette resulterte i en fotoutstilling som ble vist på helsetunet i perioden september-november. Nå viser altså tallene at sykefraværet er gått ned i prosjektperioden. Siden dette har skjedd samtidig med gjennomføringen av kunstprosjektet mener assisterende rådmann i Namdalseid, Kjell Einvik, at noe av denne nedgangen kan knyttes til prosjektet. – Det første som slo meg var at dette hadde vi ikke tenkt på i det hele tatt, sier Margunn Skjei Knudtsen, leder av FOLK-2 som har gitt støtte til prosjektet. – Vi trodde det kunne bidra til trivsel, men vi hadde først og fremst fokus på kunsten. Likevel kan vi ikke med sikkerhet si at prosjektet i seg selv har vært årsaken. Det er mange årsaker til at sykefraværet går ned på en arbeidsplass.

Synliggjøring
Bakgrunnen for prosjektet var ønsket om å løfte frem en tradisjonell kvinnearbeidsplass i distriktet. – Vi ville synliggjøre hverdagen til en yrkesgruppe som i mange sammenhenger er undervurdert og usynlig. Samtidig ønsket vi å utfordre og problematisere sider av den typiske kvinneomsorgsarbeideren, forteller Lisbeth Lein. At de har klart dette viser den foreløpige evalueringen som Brynhild Bye har gjort. De ansatte er overveiende positive til det de har vært med på. I en spørreundersøkelse sier de at prosjektet brakte med seg mye positivt snakk. Det var også bra å se sin egne arbeidsplass gjennom andres øyne. De ble stimulert til å snakke sammen, og de ble sett og hørt. De ser klart at utstillingen av bildene høyner statusen på jobben de gjør. – Den positive vinklingen dette prosjektet har hatt, gjør at de som jobber her føler at de blir sett på en annen måte enn tidligere. De er stolte, og de ser selv hvor viktig jobben de gjør er. Tradisjonelt er det mye negativ fokus i dette yrket, forklarer omsorgssjef Marit Hatland. At de ansatte ble både engasjerte og interesserte, er i seg selv forebyggende. De ble også motiverte til å delta med egne bilder og sitater, og fikk dermed en annen innfallsvinkel til egen jobb.

Kunst som fristed
– Prosjektet har veldig positive resultater, flere enn man kanskje kan forvente med «autoeffekten» (Hawthorne effekten), sier Brynhild Bye. Sett i lys av det, kan man spørre seg om hva som lønner seg mest i forhold til arbeidsmiljøet? Å leie inn en konsulent som er på stedet i en periode og gjennomfører diverse undersøkelser, eller starte et kunstprosjekt med fokus på inkludering og deltakelse? Den kunstfaglige siden er interessant, uansett hvilken påvirkning kunsten har på sykefraværet, sier Bye. «Kunst er jo i utgangspunktet ikke matnyttig, kunst står utenfor det rasjonelle målbare arbeidet. I dét ligger det nettopp en styrke, kunst kan være et fristed for omsetting av kommunikative verdier». (Kilde: Johan Fredrik Urnes, tidligere leder for Trøndelag senter for samtidskunst). Prosjektgruppa vurderer nå hvordan de skal gå videre. – Foreløpig blir det utstilling med bildene i Steinkjer og Trondheim, men selve konseptet kan overføres til andre organisasjoner, sier Lein. Utfordringen for helse og omsorgsleder Marit Hatland blir å holde på den positive spiralen. – Som arbeidstakere er det veldig viktig å oppleve at noen tar oss på alvor. Utstillingen viste at det blir gjort så mye bra. Omsorg er usynlig kunnskap som verken kan telles eller måles, men den er likevel det viktigste vi gir, sier hun.

Personvern og cookies