Kunnskapen pensjoneres

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Vi pensjonerer kunnskapen og erfaringen vår. Innen år 2015 vil 40 prosent av den nåværende arbeidsstyrken være gått av med pensjon.
Det er ikke først og fremst mangel på arbeidskraft som vil bli den store trusselen i fremtidens arbeidsliv, men mangel på erfaring, hevder to svenske forskere. Virksomheter som ikke er forberedt på dette vil få problemer, sier forskerne Rolf Ohlsson og Per Broome i boken «Generasjonsskiftet og de syv dødssynder. De hevder at alder har større betydning i arbeidslivet enn antatt. Et meget vesentlig områder er hvordan en skal få til en kunnskapsoverføring mellom aldersgruppene slik at vesentlig kunnskap ikke går tapt, skriver nettstedet Human Resources Norge som omtaler boken. Læring mellom generasjonene dreier seg ikke bare om eldre som mentor for yngre arbeidstakere eller at de eldre er ledere i virksomheten. Kunnskap må kunne overføres begge veier.   
Personvern og cookies