Kunne unngått sykmelding

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Halvparten av norske arbeidstakere mener at deres siste sykmelding kunne ha vært unngått ved bedre forhold på jobben. 

Hver fjerde arbeidstaker mener at mindre stressende arbeid ville ha gjort underverker mens hver femte peker på bedre fysisk arbeidsmiljø og nesten like mange nevner bedre ledelse som utslagsgivende. Men en god del, 16 prosent, mener at de selv kunne ha gjort mye, at en sunnere livsstil kunne ha forhindret sykefravær. Dette går frem av en undersøkelse som Opinion har utført for NAV. Tor Saglie, direktør i NAV er overbevist om at mange sykmeldinger kan forebygges. Han sier i en pressemelding at det er viktig at både arbeidsgivere, leger og NAV selv er bevisste på dette, og at arbeidstakerne forteller hva som kan forhindre og korte ned sykefraværet. Stress ligger på toppen av de forhold arbeidstakerne selv mener kan føre til sykdom, med dårlig arbeidsmiljø og mangelfull ledelse på en delt andre plass. For helsemyndighetene må det være tankevekkende at så mange som 16 prosent mener at tilrettelagt arbeid ville kunnet hindre siste sykmelding, og at 6 prosent mener at ved noe så enkelt som at ledelsen tar kontakt tidlig i sykmeldingsperioden kunne de ha unngått videre fravær. Tor Saglie viser til flere tiltak som myndighetene har gjennomført det siste året for å få sykmeldte raskere tilbake til jobb, blant annet ordningen Raskere tilbake. Den gir sykmeldte arbeidstakere tilbud om raskere behandling ved spesialisthelsetjenesten eller andre tiltak via NAV. Videre er ordningen med Dialogmøter mellom dem som er sykmeldt mer enn 12 uker og arbeidsgiver tiltak som skal redusere sykefraværet. Men halvparten av arbeidsgiverne gjennomfører ikke slike møter med sine ansatte.

Personvern og cookies