Kritisk til regjeringens sekstimersprosjekt

Tekst: Tale Jordbakke (2007)

Norges fremste forsker på sekstimersdagen, Ebba Wergeland, mener regjeringen bommer grovt i sitt forsøksprosjekt på sekstimers arbeidsdag.

Den rødgrønne regjeringen lanserte nylig sitt sekstimersprosjekt, som ble lovet allerede i Soria Moria-erklæringen for to år siden. 300 seniorer over 62 år, som er ansatt i statlige virksomheter, får mulighet til å kutte ned arbeidstiden til 80 prosent, enten med sekstimersdager eller fire dagers arbeidsuke. – Dette prosjektet gjør dessverre liten nytte i å vise hvordan sekstimersdagen fungerer som samfunnsreform. At eldre arbeidstagere ønsker seg kortere arbeidstid er ingen hemmelighet, så dette vil ikke fortelle oss noen ting om hvordan sekstimersdagen vil fungere i praksis for de som trenger den mest, for eksempel fulltidsarbeidende småbarnsforeldre, sa Ebba Wergeland, overlege i arbeidsmedisin og forsker ved Universitetet i Oslo, i et foredrag under Arbeidsmiljødagene i Trondheim.

– Seniorprosjekt
Wergeland mener regjeringens nye sekstimersprosjekt minner mer om et seniorprosjekt enn et oppriktig forsøk på sekstimersdagen. – Det er klart mange vil velge én dag mindre på jobb i uken, for å for eksempel slippe en lang arbeidsreise, fremfor å jobbe kortere dager. Det er dem vel unt, men når man skal gjennomføre et forsøk på sekstimersdag, er det ikke lurt å legge opp til at flertallet velger andre løsninger, sier Wergeland. – Jeg tror denne glippen skyldes mangel på kunnskap. Mens regjeringen setter i gang seniorforsøk med 80 prosent jobb med lite relevans for sekstimersreformen, er det allerede blitt satt i gang flere prosjekter i næringslivet og kommunene, og disse vil kunne fortelle oss atskillig mer om hvilke samfunnsmessige gevinster og eventuelle ulemper vi kan vente oss dersom sekstimersdagen blir en realitet, sier Wergeland. Hun trekker fram prosjekter i Bergen kommune, Trondheim kommune og ved Tines meieri på Heimdal. – I disse virksomhetene er arbeidsdagen blitt kuttet til seks timer, sier Wergeland, som gjerne skulle sett at de statlige midlene som er satt av heller gikk til å dokumentere allerede iverksatte prosjekter

Mulig økende sykefravær
Wergeland advarer sterkt mot å tro at sekstimersdag vil gi lavere sykefravær. – Tvert imot kan sykefraværet komme til å øke noe i løpet av forsøket, hvis det fører til at eldre holder lengre i jobb. Det samme skjer hvis det ansettes nye i prosjektet. De vil i starten være friskere enn gjennomsnittet, men etter hvert nærme seg gjennomsnittets behov for fraværsdager, slik at fraværet øker. Derimot kan sekstimersdagen bidra til mer inkludering, mindre uførhet, lavere turnover og lettere nyrekruttering, sier Wergeland.

Personvern og cookies