Kreftundersøkelse offshore

(2003)

Hvilke kreftfremkallende faktorer har vært og er i dag tilstede i norsk offshoreindustri? Universitetet i Bergen, representert ved Seksjon for arbeidsmedisin, har nylig startet et treårig prosjekt for å kartlegge hvilke kreftfremkallende stoffer norske oljearbeidere er blitt utsatt for opp gjennom årene siden starten på det norske oljeeventyret. Prosjektet er finansiert av Oljeindustriens Landsforening (OLF), og er en oppfølging av Kreftregisterets spørreundersøkelse i 1998, «Undersøkelse om arbeidsmiljø, levevaner og kreftrisiko i norsk offshorevirksomhet», som nærmere 28.000 nordmenn svarte på. Kreftregisteret kommer i fremtiden til å følge utvikling av kreftsykdom i denne gruppen. For å kunne si noe om stoffer i arbeidsmiljøet som forårsaker yrkesbetinget kreft, er det nødvendig å kartlegge kreftfremkallende faktorer offshore idag og 30-40 år tilbake i tid.

Personvern og cookies