Kreftrammede utstøtes

Tekst: Morten Dahl (2000)

Kreftrammede utstøtes fra arbeidslivet

Nær halvparten av kreftsyke kvinner ble sykmeldte eller ble uten arbeid etter at de ble syke. ”Dette er et nokså oppsiktsvekkende funn”, heter det i en rapport om kreftopererte kvinners psykiske, sosiale og økonomiske forhold. Undersøkelsen er gjengitt i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Over 850 norske kvinnelige kreftrammede pasienter deltok i undersøkelsen, som hadde  fokus på bryst- og underlivskreft. Sykehus over hele deltok i undersøkelsen. Ett av de mer oppsiktsvekkende resultatene er at kvinner i alle landets såkalte ”helseregioner” har vanskelighet for å komme tilbake i jobb når sykdommen rammer.

 

Ikke lagt forholdene til rette nok

Nær halvparten av dem som deltok i undersøkelsen og som var i aktivt arbeid før diagnosen, kom ikke tilbake til arbeidslivet etter behandling. Det skjer altså det forskerne Rolf Kåresen ved Ullevål sykehus’ gastrokirurgiske avdeling og Frøydis Langmark ved Kreftregisteret, kaller en betydelig forskyvning fra å være i arbeid før de ble syke til å være utenfor arbeidslivet etterpå. ”Dette taler for at forholdene kanskje ikke er lagt godt nok til rette for å bringe dem tilbake til yrkeslivet”, skriver de to i rapporten.

Det er lite som tyder på at mangelen på tilbakeføring til arbeidslivet skyldes behandlingen. Det var nemlig bare 12 prosent av gynekologi- og 23 prosent av brystkreftpasientene som var i aktiv behandling da de svarte på spørreskjemaene.

Å miste jobben medfører i mange tilfeller at personlig økonomi blir belastet. Så også for de deltakende i denne undersøkelsen. 11 prosent – 95 av 861 kvinner – opplyste at de hadde fått økonomiske problemer direkte som følge av sykdommen. Av dem hadde 55 prosent mistet jobben.

 

Bedre arbeidsgiverforhold

Videre opplyser 60 prosent av kvinnene at forholdet til arbeidsgiver ikke har endret seg siden kreftdiagnosen ble stilt. Og det er hele 32 prosent som sier at dette forholdet er blitt bedre, mens bare 8 prosent at arbeidsgiverforholdet er blitt verre. Kåresen og Langmark påpeker i legetidsskriftet at de ”nok synes at 8 prosent har et dårligere forhold til arbeidsgiver ikke er helt akseptabelt. Dette tallet samsvarer imidlertid godt med andelen av kvinnene som har angir økonomiske problemer”.

 

Rehabilitering ga mindre fravær

I en annen undersøkelse om rehabilitering av kvinner med brystkreft går det fram at sykefraværet gikk ned etter å ha deltatt i rehabiliteringen. Opplegget gikk ut på å tilby 50 brystkreftrammede kvinner en treukers rehabilitering med tilpasset fysisk aktivitet og undervisning og gruppesamtaler. Mens 45 var sykmeldte før rehabiliteringen tok til, var dette tallet sunket til seks etterpå. Kvinnene rapporterte svært positive virkninger av å delta i prosjektet, ifølge legetidsskriftet.

Personvern og cookies