Kreativ tenkning på Kringlebotn skole

Tekst:  Grethe Ettung (2007)
Kringlebotn skole har funnet gode løsninger på deltidsproblematikken.
Ved Kringlebotn skole på Nesttun i Bergen er det innført en heldagsskolemodell; en løsning som medførte tettere samarbeid mellom skolen og skolefritidsordningen (SFO). Allerede da skolen startet opp i 1994, satset rektor på et utvidet SFO-tilbud. Vanligvis har skolene delingstimer ­første og siste time, hvor halvparten av elevene starter dagen en time senere, mens den andre halvparten avslutter dagen en time tidligere. – Vi valgte en ordning med delingstime andre og tredje time, hvor halve klassen forsvinner over til SFO, opplyser rektor Nora Stegane. I tillegg har elevene midttime fra kl.11.00 til kl.12.30 Ordningen krevde mye folk, men det kunne løses ved å kombinere ulike ­stillinger. – I og med at vi har valgt morgenrenhold med start klokken 06.00, kunne renholderne etter fem timers arbeid avslutte dagen som assistenter i midttimen. I tillegg arbeider assistentene ved SFO også som assistenter i skoletimene, og ­miljøarbeideren ved skolen er både vaktmester og assistent. Ansatte som ønsker det får dermed tilnærmet hele stillinger.

Stabilt personale
– Vi startet heldagsskolemodellen i samarbeid med foreldrene, og tilbakemelding­ene har hele tiden vært veldig gode.. Ordningen har ført til et stabilt personale, og fornøyde elever og foresatte, forteller ­Stegane Lærerne er tilfredse. De kan benytte midttimen til planleggingsarbeid fire dager i uken, mens de den femte jobber med barna. Skoleassistentene er sammen med elevene når de spiser, deretter har de inspeksjon ute i skolegården. Rektor legger til at denne ordningen har bidratt til en tryggere og bedre skole­hverdag. – Skolen har hele tiden arbeidet systematisk mot mobbing. Vi ser at assistentene som daglig er ute sammen med elevene, lettere kan lese situasjoner som oppstår i skolegården og på den måten forhindre konflikter. Vi har satset mye på felles opplæring for personalet. Det er viktig at også assistentene får innsikt i pedagogenes områder siden de assisterer i timene. Vi får mer kvalifiserte og dyktige assistenter, og større innsikt og forståelse over profesjonsgrensene, poengterer Stegane.

Personvern og cookies