Kosmo får ansvaret for arbeidsmiljø

(2000)

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen flyttes fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Også underliggende etater som Direktoratet for arbeidstilsynet overføres. Det kan gjøre det lettere for ”mannen i gata” å vite hvilket departement som har ansvaret for arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljø har i en rekke artikler i løpet av det siste halvannet året skrevet om det pulveriserte ansvaret for arbeidsmiljøet i norsk forvaltning. Dette har medført at arbeidsmiljødebatten så å si har vært fraværende i norsk offentlig debatt.

 

Effektivisering

Informasjonssjef Erling Hansen i KRD sier at dette ikke er årsaken til at avdelingen for arbeidsmiljø og sikkerhet i KRD nå blir flyttet til et annet departement.

– Dette dreier seg om en effektivisering av arbeidsmiljøområdet, sier han. Hansen sier også at det har ligget i kortene siden Arbeiderpartiet inntok regjeringskontorene at arbeidsmiljøet skulle flyttes til AAD. En annen årsak til flyttingen er at Arbeiderpartiet, som nå sitter i regjeringsposisjon, har vedtatt å utvikle arbeidsmiljøloven til en arbeidslivslov, og det er derfor naturlig å samle både aetat og arbeidsmiljø under samme tak. Ifølge ekspedisjonssjef   Gundla Kvam i arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen skal alle i avdelingen flyttes over til AAD.

 

Mindre pulverisering

Det blir dermed Jørgen Kosmo – og ikke lenger Sylvia Brustad – som blir Norges nye arbeidsmiljøminister. Dette betyr at arbeidsmiljø nå kommer inn under et departement som har ordet arbeid i seg. Det kan føre til at pulveriseringen av ansvaret for norsk arbeidsmiljø blir mindre, og at det kan bli lettere å få fram temaet i den offentlige debatt.

Jørgen Kosmo har ved en rekke anledninger frontet saker som har med arbeidsliv å gjøre.

Erling Hansen i KRD kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om når overføringen vil skje, men etter det Arbeidsmiljø kjenner til vil det skje i løpet av noen få måneder.

Siden avdelingen flyttes til AAD, vil også KRDs mange andre HMS-etater få ny statsråd å forholde seg til. Dette gjelder Direktoratet for arbeidstilsynet , Oljedirektoratet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Produkt- og elektrisitetstilsynet og Produkttilsynet.

Arbeidsretten, Rikslønnsnemnda og andre forhold som har med tariff og lønn å gjøre vil fortsatt være i KRD.

 

Interessant

Spesialist i abeidsmedisin, overlege Håkon Lasse Leira ved Regionsykehuset i Trondheim, var en av de som stilte seg svært kritisk til pulveriseringen av arbeidsmiljøansvaret, og dermed fraværet av en reell debatt om temaet. Han synes flyttingen til Kosmo høres interessant ut.

– Det er gledelig og interessant. Vi får håpe at det er en utvikling til det bedre. Nå blir det mer naturlig for alle å finne fram til hvilket departement som har ansvaret for arbeidsmiljø, sier han i en kort kommentar til nyheten om at arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen skal flyttes til AAD.

Personvern og cookies