Kortere ferie lokker bedrifter til Norge

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

Den svenske bedriften Stenqvist Emballage AB i Norrkøping vil flytte produksjonen fra Sverige til Norge for å spare penger.

Det svenske emballasjekonsernet Stenqvist AB vil flytte produksjonen fra en fabrikk i Norrkøping til Trondheim fordi de synes dagens lønnsomhet er for dårlig, skriver den svenske internettavisen Dagens arbete. Tanken er å slå sammen produksjonen i Sverige med produksjonen på Stenqvist Trondheim, slik at to mindre fabrikker med for dårlig lønnsomhet skal bli en stor og lønnsom enhet. 68 arbeidere og sju funksjonærer har fått varsel om oppsigelse ved Norrkøping-fabrikken. Stenqvist AB, som er et av de største konsernene innen emballasje til næringsmiddelindustri og handelsnæring i Nord-Europa, har i flere år vært etablert med virksomheter i Norge. – Vi har kommet fram til at den totale lønnskostnaden faktisk blir lavere i Norge. Jeg ble selv forbauset da jeg så tallene, sier selskapets økonomisjef, Jørgen Lindquist. De lavere lønnskostnadene i Norge skyldes, ifølge Jørgen Lindquist, at avtalereglene er forskjellige fra de svenske. For eksempel har arbeiderne på den norske fabrikken kortere ferie og lavere skifttillegg. Konserndirektør i Stenqvist AB, Morten Halvorsen, viser også til at de sosiale kostnadene i Norge er lavere. Ved bedriften i Trondheim utgjør de 40 prosent medregnet tjenestepensjon for de ansatte. I bedriften i Sverige ligger de sosiale kostnadene på 60 prosent, en differanse som, ifølge Halvorsen, mer enn spiser opp forskjellen i ren lønn. – Beslutningen til Stenqvist-konsernet om å satse på Trondheim, slår positivt ut for oss. Det trygger våre arbeidsplasser, sier Geir Lien til Norsk Grafisk Forbunds internettavis. Han er klubbleder ved Stenqvist Trondheim. Arbeidsmiljø nr. 6-2005

Personvern og cookies