Kortere dag gir bedre helse

(2003)

En studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) av sammenhengen mellom arbeidstid og forekomsten av plager i nakke, skulder og rygg ved fysisk krevende omsorgsarbeid viser at slike smerter kan reduseres ved kortere arbeidsdag. Forskerne bak studien mener at de potensielle helsefordelene taler for at tilsvarende studier bør gjøres på andre yrkesgrupper med økt risiko for muskel- og skjelettplager i forbindelse med jobben. Undersøkelsen som ble foretatt på arbeidstakere i Oslo, Helsingborg og Stockholm, som fikk arbeidstiden redusert fra sju timer eller mer pr dag til seks timer, viser at forekomsten av nakke og skulderplager ble redusert med en tredjedel etter halvannet år. Arbeidstakerne måtte ikke arbeide inn den reduserte tiden, de fikk samme arbeidsbelastning ved at det ble ansatt flere personer.

Personvern og cookies