Kortere arbeidstid og lang ferie

Tekst: Grethe Ettung (2007)
Arbeidstiden er redusert med en tredel etter krigen, mens antallet sysselsatte personer har økt med en million.
Siden 1946 er det blitt en million flere sysselsatte personer i Norge, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). De tjenesteytende næringene har økt mest, og sysselsetter i dag 77 prosent av arbeidstakerne, mot 40 prosent i 1946. Innen primærnæringene har sysselsettingen gått kraftig tilbake; fra 32 til 3 prosent. Den sterkeste sysselsettingsveksten på ett år var i 2006. Da var det 72.000 flere sysselsatte enn året før. Antallet arbeidstimer har derimot minsket kraftig. I 2006 ble det arbeidet bare 9 prosent flere timer enn i 1946. Like etter krigen hadde de fleste lønnstakere to ukers ferie og 48 timers arbeidsuke. I 1948 ble ferien økt til tre uker, og i 1965 til fire uker. I løpet av 2001-2002 ble det innført fem ukers ferie for de fleste grupper av lønnstakere. Ukentlig normalarbeidstid er gradvis redusert til 37,5 timer. Det har også vært radikale, bransjemessige endringer. Oljevirksomheten ble etablert på 1970-tallet, og sysselsetter i dag 35.000 personer. Jordbruksnæringen er redusert med 330.000 personer de siste 60 årene, mens industrien sysselsetter i dag 120.000 færre personer enn i toppåret 1974. Antall sysselsatte innen helse- og sosialtjenestene har økt fra 45.000 i 1946, til 470.000 i 2006.
Personvern og cookies