Kortere arbeidstid i turnus

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Utvalget som har utredet arbeidstiden for turnusarbeid, foreslår at de som arbeider tredelt turnus får redusert arbeidstid. Arbeidstiden blir kortere, jo mer natt- og søndagsarbeid den ansatte har.

– Vi mener vi har funnet en rettferdig løsning som gir redusert arbeidstid for mange med svært belastende arbeidsordninger, sier utvalgets leder Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Holden viser til at forslaget gir en direkte sammenheng mellom ubekvem arbeidstid på natt og i helger og ukentlig arbeidstid. Dessuten risikerer ikke arbeidstakeren å havne på «feil side» av en vilkårlig satt grense som bestemmer om man får kortere ukentlig arbeidstid eller ikke.

Nattetimer teller mer

Utvalget foreslår en gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid for tredelt skift/turnusarbeid med utgangspunkt i 40 timers uke. Arbeidstiden reduseres slik at hver nattetime regnes som en time og 15 minutter og hver søndagstime som en time og ti minutter. Dermed vil reduksjonen i arbeidstiden samsvare med omfanget av ubekvem arbeidstid. Forslaget vil også føre til at helgearbeid blir mer attraktivt for arbeidstakere med tredelt turnus, og dette kan bidra til å redusere problemet med uønsket deltid. Utvalget har anslått at om lag 51.000 årsverk vil bli berørt av forslaget. Reduksjonen i arbeidstid vil medføre behov for rundt 770 nye årsverk, dersom det jobbes like mye deltid som før. Hvis reformen gjennomføres med full lønnskompensasjon, vil de direkte lønnskostnadene øke med ca. 430 millioner kroner.

Uønsket deltid

Dagens lovverk og arbeidstidsregler har tatt utgangspunkt i skiftarbeid i industrien, det vil si typiske mannsdominerte arbeidsplasser. Skift/turnusarbeid gjelder i stor utstrekning typiske kvinnearbeidsplasser innen helse- og omsorgssektoren. – Utvalgets løsning er basert på selvstendige kjønnsnøytrale kriterier, sier Steinar Holden. Utvalget har også sett på sammenhengen mellom deltid og skift og turnus. Utvalgslederen mener at selv om deltid ikke først og fremst skyldes turnusarbeid, er det en sammenheng, denne arbeidsformen er godt egnet for deltid. Når det gjelder uønsket deltid, er den viktigste årsaken et stort behov for helgearbeid, kombinert med at ansatte bare jobber hver tredje helg eller sjeldnere. Dette bidrar sterkt til mange småstillinger. – Vårt forslag til løsning vil gjøre helgearbeid mer attraktivt, noe vi tror kan bidra til å redusere omfanget av uønsket deltid, mener Holden.

Lenge fastlåst

Arbeidstiden for skift- og turnusarbeid er en sak som har blitt behandlet og utredet av flere regjeringer og utvalg, uten at det er blitt funnet noen løsning. I 2005 ble det satt ned et partssammensatt utvalg, men det ble oppløst høsten 2006 uten at det hadde funnet noen løsning. For å få saken ut av det fastlåste sporet, oppnevnte regjeringen derfor skift/turnusutvalget høsten 2007. Utvalgets innstilling ble overlevert arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen fredag 3. oktober. Saken blir sendt ut på høring i løpet av høsten 2008.

Personvern og cookies