Kortere arbeidstid gir ikke bedre helse

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Det finnes ingen entydig sammenheng mellom bedre helse og kortere arbeidstid. Det er slått fast i en ny rapport fra det svenske Näringsdepartementet. Departementet har sett på hvordan en arbeidstidsforkorting påvirker folks helse samt likestillingen. Konklusjonen er at det ikke finnes noen tydelig positiv sammenheng mellom arbeidstidsforkorting og medisinsk helse. Men forskerne bak rapporten tar forbehold om at det avhenger av hva man legger i begrepet helse. Det sosiale velværet øker med kortere arbeidstid, men de har ikke funnet noe belegg for at for eksempel hjerte- og karsykdommer blir færre, skriver det svenske Arbetsliv. En arbeidstidsforkorting fører heller ikke automatisk til mer likestilling. Det forutsetter at mannen tar større ansvar for hjem og barn, men det er ikke selvsagt. For å oppnå det, kreves mer målrettede reformer, som spesielle pappamåneder.

Personvern og cookies