Kortere arbeidstid gir høyere sykefravær

(2002)
Stikk i mot hva de fleste vil tro, har ansatte med kortere arbeidstid betydelig høyere sykefravær enn dem med lengre arbeidstid. Dette viser en studie gjort av organisasjonen Svenskt Näringsliv.
Studien bygger på en arbeidskraftundersøkelse utført av det svenske statistiske sentralbyrået. 130.000 personers arbeidstider og sykefravær er kontrollert mot hverandre. Det viser seg at personer som har 40 timers arbeidsuke har lavere fravær enn dem som bare jobber 35 timer pr uke, skriver det svenske Arbetsliv. Johan Kreicbergs, strukturansvarlig i Svenskt Näringsliv nevner tre mulige årsaker til at kortere arbeidstid kan føre til mer sykdom. Allment økonomiske press, mer hjemmearbeid på grunn av at lønna blir redusert og kortere og mer intensive arbeidsdager. Han mener at den beste løsningen må være å øke den enkeltes mulighet for personlige fleksible valg, siden det tross alt er en god del personer som har det best med kortere arbeidstid. Det innebærer også at kollektive reguleringer bør bli redusert. Resultatene fra undersøkelsen bør antagelig vurderes med en viss skepsis, blant annet viser den at de med den aller korteste «arbeidstiden», de arbeidsløse, har spesielt høyt sykefravær. Det kan kanskje være lurt å snu på flisa, det er ikke sikkert at kort arbeidstid fører til mer sykefravær, men at de som i utgangspunktet har plager og sykdommer velger arbeid med kortere arbeidstid.
Personvern og cookies