Kortere arbeidstid

Tekst:  Morten Dahl (2001)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har funnet ut at arbeidstiden er redusert med om lag 300 arbeidstimer pr. år siden 1970-tallet. I dag jobber en heltidsansatt mindre enn 1700 timer i året, mot knappe 2000 midt på 1970-tallet.

I 1974 var den daglige arbeidstiden 8,5 timer, mens den i dag er 7,5. NHO er bekymret for mangelen på arbeidskraft Norge opplever i dag, og vil oppleve i årene framover. ”Kortere arbeidstid fører til enda større mangel på arbeidskraft. Feriene øker også”, påpeker arbeidsgiverorganisajonen, og opplyser at for 26 år siden hadde arbeidstakere 20 dagers ferie mot dagens 25”.

 

Personvern og cookies