Kort vei til opplevelser i Ålesund

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Barn og unge med dårlig råd får fri adgang til diverse aktiviteter via opplevelseskortet. 

– Jeg ønsker å gi barn og unge med dårlig råd fri adgang til populære aktiviteter og kulturtilbud her i Ålesund, sier initiativtager Ann-Kristin Bekkevoll.
– Hvordan kom du på denne ideen?
– Jeg har en venninne som arbeider i Barnas Lekeland, et populært tilholdssted for barn og unge. Men fordi det koster penger er det ikke alle som tar seg råd til dette.
Bekkevold har også arbeidet for foreningen Fattignorge i Ålesund og erfart hvor tøff hverdagen kan være for mange. Løsningen ble opplevelseskortet.

Det handler om å bry seg
Opplevelseskortet inngår i ”Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon 2010”. Tiltaket gjelder barn fra lavinntektsfamilier i aldersgruppen 2-16 år. Med opplevelseskortet får de, sammen med ledsager, besøke en rekke brukersteder i Ålesund uten at det koster noe. Nærmere bestemt fem besøk per brukersted i løpet av et kalenderår.
– Det handler om å bry seg, konstaterer Bekkevoll.
Ålesund har 450 personer som er berørt av fattigdomsproblemer. Virksomhetene Bekkevoll kontaktet stilte seg svært positive til tiltaket. De bærer kostnadene selv og det er inngått en skriftlig avtale med brukerstedene som også fører besøksstatistikk.
Brukerstedene som er med i dag er Barnas Lekeland, Atlanterhavsparken, Arbeideren, Løvenvold kino, Moa kino, Moa svømmehall, Parken kulturhus, Huset, Sunnmøre Museum, Aalesunds Museum og Kube/Jugendstilsenteret.
– Virksomhetene har vist en flott holdning til tiltaket og vært udelt positive, forteller Bekkevoll.

Samarbeid med NAV
Bekkevoll tok tidlig i prosessen kontakt med kommunale myndigheter og NAV, og fikk positiv respons på tiltaket. Det er virksomhet kultur i Ålesund kommune som samordner og administrerer tiltaket. De produserer alt materiell sammen med gode krefter på hustrykkeriet. Brukerne velges ut av NAV Velferd slik at konfidensialitet blir ivaretatt fullt ut.
– Har brukere av kortet opplevd å bli stigmatisert på noen måte?
– Vi har kun fått positive tilbakemeldinger. Jeg har også delt ut et spørreskjema til de aktuelle familiene for å få en oversikt over hva de synes fungerer godt og hva de eventuelt er misfornøyde med, opplyser Bekkevoll.

Foreløpig har nærmere 50 barn fått glede av kortet.
– Vi planlegger et møte nå hvor vi har som mål å utvide tallet på brukere.

EU neste
Mange kommuner har kontaktet Bekkevoll om prosjektet.
– Jeg var nylig i Kristiansund kommune og presenterte opplegget vårt. De har allerede satt i gang.
Ikke nok med det, Bekkevoll er også invitert til EU-kommisjonen i Brussel for å fortelle om opplevelseskortet.
– Kanskje vil dette bli et prosjekt som gjennomføres også utenfor Norges grenser.
Som pådriver og entreprenør for prosjekt opplevelseskort, står oppgavene i kø for Bekkevoll.
– Jeg er utdannet hjelpepleier og arbeider som tilkallingsvikar, noe som gjør at jeg kan bruke en del tid på opplevelseskort-prosjektet.
Selv om det til tider kan bli vel travelt, vil Bekkevoll gjerne bli kontaktet av kommuner som kan tenke seg å starte opp med et lignende tilbud til barn og unge.
– Vi er i ferd med å utarbeide en egen nettside:  www.opplevelseskortet.no hvor vi blant annet vil presentere kommunene som har tatt i bruk opplevelseskortet og hva de tilbyr.
– Nå skriver vi snart 2011, vil tilbudet bestå også neste år og årene deretter?
– Ja, det er jeg helt sikker på. Vi ønsker også å få staten og fylkeskommunene med på laget.
Og er det virksomheter eller andre som vil støtte opplevelseskortet, ville vi sette stor pris på det. Da vil deres navn og eventuelle logo og link presenteres på vår hjemmeside: opplevelseskortet.no, lover Bekkevoll.

Kontaktinformasjon:
Ann-Kristin Bekkevoll, akb@opplevelseskortet.no mob. 97 65 33 96
NAV: Anne-Mari Ekornåsvåg, anne-mari.ekornasvag@nav.no
Ålesund kommune: Sigmund Røsås, sigmund.rosas@alesund.kommune.no tlf. 70 16 24 17

Personvern og cookies