Kort arbeidstid gjør oss stresset

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Kortere arbeidstid og lengre ferie er en viktig årsak til stress. Vi blir stresset fordi vi har for dårlig tid til arbeidsoppgavene våre, vi må gjøre like mye eller mer på kortere tid. Det viser en ny undersøkelse blant medlemmene til Dansk Handel & Service (DHS).

Resultatet av den danske undersøkelsen samsvarer ganske godt med erfaringene i Oslo kommune for fem år siden, da en del personer innen pleie- og omsorgsfaget deltok i et forsøk med seks timers arbeidsdag. Hensikten bak den norske undersøkelsen var å se om redusert arbeidstid også ville resultere i redusert sykefravær, men sykefraværet gikk ikke ned. På den annen side rapporterte deltakerne i undersøkelsen om større trivsel enn før.

Økt press
DHS har spurt en rekke virksomheter om forholdet mellom stress, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Halvparten av virksomhetene har svart at lengre ferier og kortere arbeidstid øker presset på å få løst arbeidsoppgavene. Dessuten øker det stresset ytterligere at i småbarnsfamilier arbeider ofte både far og mor, og barna må vanligvis hentes før et bestemt klokkeslett. Utviklingssjef Markus Bjørn Kraft i DHS sier at vi er kortere og kortere tid på jobb samtidig som det blir stadig flere og mer kompliserte oppgaver som skal løses på grunn av økt konkurranse. Det gjelder stort sett alle bransjer. I tillegg ønsker både mann og kvinne en jobbkarriere. Dessuten har de fleste familier behov for to inntekter. – Da øker risikoen for å havne i en stressfelle betydelig.

– Kan håndteres
Et resultat som overrasket er at hele 53 prosent av arbeidstakerne mener at de stiller så høye krav til seg selv at det medfører stress. Men enda flere opplever at ledernes krav stresser dem, det gjelder hele 59 prosent. Kraft mener at en av de største utfordringene for ledere er å kunne håndtere stress. God planlegging er avgjørende. De fleste virksomheter vet når ekstra stressende perioder kommer, for eksempel før jul for handelstanden og når årsregnskapene skal settes opp og revideres for regnskapsmedarbeidere og revisorer. De fleste forskere er enige om at stress ikke utelukkende er negativt. Stress i avgrensede perioder kan være positivt fordi det utvikler og utfordrer medarbeidere og ledelse. Men det må ikke ta overhånd og bli langvarig, da blir det negativt og kan slå ut i helseproblemer.

Personvern og cookies