Korrupsjon på norsk

Tekst: Turid Børtnes (2008)
– Vi tror ikke vi har korrupsjon i Norge, men alle typer økonomisk kriminalitet er akkurat like utbredt i vårt land som i resten av verden, sier Helge Kvamme, partner og leder for granskning i PriceWaterhouseCoopers AS og tidligere ansatt i Økokrim.
Han hadde selv mistet noen illusjoner da han jobbet i politiets spesialenhet. Et beslag han hadde gjort i en sak forsvant med en korrupt kollega og en fransk dommer.

På gjennomsnittet
Statistikk fra 2007 over økonomisk kriminalitet i Norge, Vest-Europa og globalt viser at Norge befinner seg på gjennomsnittet for de fleste kategoriene.
Det ble registrert korrupsjon og bestikkelser i vel 11 prosent av undersøkte norske selskaper dette året, for hele verden er tallet noe over12 prosent. Norge ligger beklagelig nok nesten på det dobbelte av Vest-Europa, som har 6,5 prosent. For regnskapssvindel befinner norske virksomheter seg litt under verdensgjennomsnittet, med 9 prosent.
Når det gjelder hvitvasking av penger ligger vi godt over gjennomsnittet med 6,2 prosent, resten av verden har registrert litt over 4 prosent av denne typen lovbrudd.
– Utviklingen innen økonomisk kriminalitet har vært så stor i Norge de siste årene at det vekker oppsikt i utlandet, opplyste Kvamme.

Topplederne involvert
Helge Kvamme mente at det viktigste tiltaket for å forebygge denne typen kriminalitet er å bygge en kultur med etikk og moral. Svært mye av det som foregår på dette området er helt lukket, penger flyttes til og fra skjulte konti og mye hvitvaskes.
Undersøkelser viser at når topplederne er involvert i økonomiske lovbrudd blir skadevirkningene langt større for bedriften enn når det gjelder mellomledere og vanlige ansatte. Det er særlig tydelig på områder som virksomhetens omdømme, de ansattes arbeidsmoral og svekkede forretningsforbindelser.
Som oftest er det de interne og eksterne varslerne som avdekker mesteparten av korrupsjonen, og den andelen har økt de siste par årene.

Vesentlige tiltak
Motivene dreier seg alltid om profitt. I tillegg til ren grådighet vil risikoen for å bli tatt spille en stor rolle for om muligheten gripes. Det samme gjelder konsekvensene ved å bli oppdaget. Et effektivt kontrollsystem kan forhindre misligheter, men vel så viktig er virksomhetens kultur, verdier og etikk.
Kvamme listet opp en rekke punkter i et effektivt anti-korrupsjonsprogram.
Det er helt avgjørende for resultatet at både styret og ledelsen er involvert i dette arbeidet. Virksomheten må sørge for risikoanalyser og ha helt klare etiske retningslinjer som viser alle hvor grensene går for smøring og korrupsjon, også når det gjelder representasjon og relasjoner.
Tredjeparten, det vil si agenter og leverandører og tilsvarende, må også involveres. Alle må trenes i dilemmaer som kan oppstå og det må etableres et godt varslingssystem.
Sist, men ikke minst er åpenhet og kommunikasjon i alle deler av organisasjonen helt avgjørende for resultatet.

Personvern og cookies