Korrupsjon med Eva Joly

Tekst: Grethe Ettung (2008)
På Arbeidsmiljøkongressen 15.-17. oktober 2008, vil korrupsjonsjeger og spesialrådgiver i Norad, Eva Joly, snakke om korrupsjon, økonomisk kriminalitet og hva hun er blitt utsatt for av dødstrusler og overvåking.
I Arbeidsmiljøkongressens sesjon 1, ”Korrupsjon på norsk”, vil Helge Kvamme, som er leder for granskning i PricewaterhouseCoopers og filosof Einar Øverenget, stille som foredragsholdere sammen med Eva Joly.
Hun er spesialrådgiver i Norad, og ledet for noen år siden etterforskningen av det som er blitt omtalt som Europas største korrupsjonssak, den såkalte ELF-affæren Som forhørsdommer i Paris etterforsket hun en rekke korrupsjonssaker, blant annet ELF-saken hvor 35 personer har blitt tiltalt, deriblant mange i ledelsen, slik som tidligere administrerende direktør Loïk Le Floch-Prigent. Joly fattet mistanke i tilknytning til transaksjoner som involverte ELF-Gabon. Etterforskningen og anklagene om korrupsjon skaffet Joly mektige fiender.
I boken ”Er det en slik verden vi vil ha?” forteller hun om sin kamp mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet, og om hva hun er blitt utsatt for av dødstrusler, overvåking og bakvaskelser. Eva Joly fremmer dessuten en rekke forslag til rettsreformer, både nasjonale og internasjonale, for å komme dette enorme samfunnsproblemet til livs. Boken, som ble forsøkt stanset i Frankrike, er utgitt i en rekke land.

Eva Jolys historie, fra Grünerløkka på Oslos østkant i 1950-årene til det skuddsikre kontoret i rue des Italiens i Paris, har ført henne gjennom mange etapper til hennes nåværende virke som spesialrådgiver i Norad, hvor hun skal styrke Norges innsats mot korrupsjon i fattige land.

Personvern og cookies