Kontroll av impregnerte treprodukter

(2004)

SFT og Fylkesmannen har kontrollert forbudet mot import og omsetning av krom-, arsen- (CCA) og kreosotimpregnerte treprodukter. Krom og arsen er giftige for mennesker og natur, mens kreosot er kreftfremkallende og kan gi hudirritasjon.

Den landsdekkende kontrollaksjonen er en oppfølging av tilsvarende aksjon i fjor vår. I år er fokus på impregnerte treprodukter som små ferdighytter, hagemøbler, flytebrygger og lignende. Kontrollene omfatter også informasjonsplikten som følger omsetning av kreosotimpregnerte materialer som gamle jernbanesviller og lignende.
Kontrollerer salg til utebruk
SFT og Fylkesmannen kontrollerte i mai produsenter, trelasthandlere, møbelvarekjeder og andre som selger treprodukter til utebruk over hele landet. Eventuelle ulovlige produkter må fjernes fra markedet umiddelbart og slike forhold vil bli vurdert politianmeldt. I 2003 fant miljøvernmyndighetene at hver sjette kontrollerte virksomhet hadde krom- og arsenimpregnerte treprodukter til salgs. Over halvparten av de kontrollerte virksomhetene merket produktene for dårlig. Alle forhandlere av trykkimpregnert tre skal informere kundene om hvilke impregneringsmidler trevirket inneholder.

Helse- og miljøskadelige stoffer
1. oktober 2002 ble det forbudt å ta i bruk, importere eller omsette impregnert trevirke som inneholder tungmetallene krom eller arsen (CCA). Tungmetallene krom og arsen er svært giftige for både mennesker og natur, og stoffene kan være kreftfremkallende. CCA-impregnert tre må håndtereres som farlig avfall og leveres til eget mottak når det kasseres. Materialene utvikler svært giftige gasser, støv og aske når de forbrennes. Asken inneholder svært høye konsentrasjoner helse- og miljøfarlige tungmetaller. Slikt trevirke må derfor ikke brennes på bål, i vanlig ovn eller i peis.

Personvern og cookies