Kontroll av farlig avfall

(2004)

Statens forurensningstilsyn (SFT) er i gang med en landsdekkende aksjon for å kontrollere at mottak og mellomlagringsplasser som håndterer farlig avfall, gjør dette på en sikker og forsvarlig måte. Resultatene fra aksjonen vil foreligge i mai.
Årets aksjon er en oppfølging av fjorårets kontroll i små og mellomstore virksomheter, opplyser overingeniør Håkon Oen i SFT. I 2003 undersøkte SFT hvordan virksomheter som bruker mye farlige stoffer i arbeidet sitt, håndterer farlig avfall. Mer enn 500 virksomheter slik som bilverksteder, renserier og grafiske bedrifter ble kontrollert. De fleste virksomhetene leverer avfallet videre til mottakssystemet. Det ble avdekket mye avvik i forhold til miljøsikker håndtering av avfallet, blant annet oppbevaring, emballering, deklarering og tilsvarende. I årets aksjon er det mottakene og mellomlagringsplassene som får besøk av folk fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Det er først og fremst kommunene som har ansvar for organisering av forsvarlig innsamling av farlig avfall. – Ved årets aksjon har både private og kommunale mottak blitt kontrollert. Disse virksomhetene håndterer store mengder til dels svært farlige stoffer. Mye av avfallet dreier seg om forskjellige oljer, batterier, impregnert trevirke, isolerglass og tilsvarende, opplyser Oen. Fra neste årsskifte må avfallsselskapene håndtere et nytt og omfattende avfallsproblem. Da blir det forbud mot kondensatorer med PCB, noe som betyr at tusenvis av lysstoffrør må skiftes ut.
Personvern og cookies