Kontormaskiner forurenser

(2002)

Teknisk utstyr er årsak til dårlig inneklima på mange kontorer. Det er vanligvis plassert en mengde maskiner på moderne kontorarbeidsplasser, slik som datamaskiner, skrivere, scannere, kopimaskiner og faxer. De avgir ozon, støv, formaldehyd, flyktige organiske forbindelser og varme. En undersøkelse foretatt av det danske Teknologisk Institut (TI) viser at moderne elektronisk utstyr er årsak til mange inneklimaplager. Det kan være luktplager, allergi, irritasjon av luftveier og øyne, hodepine og andre lidelser. For å redusere plagene mest mulig er det viktig å anskaffe maskiner med best mulig ozonfiltre, sørge for tilstrekkelig ventilasjon i forhold til antallet og typer maskiner og passe på at det ikke er for høy temperatur i arbeidslokalene, sier forskere fra TI. De etterlyser gode veiledninger i forbindelse med kjøp av maskinene og opplysninger om best mulig plassering og graden av forurensning.

Personvern og cookies