Den norske Arbeidsmiljøprisen

Kriterier

Den norske arbeidsmiljøprisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges også vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Kandidater kan være bedrifter, enkeltpersoner, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige og private virksomheter, eller annet.

Det er 50 år siden Den Norske Arbeidsmiljøprisen ble delt ut første gang.

Den opprinnelige Arbeidsmiljøprisen

Dette er den originale Arbeidsmiljøprisen i Norge, og det var i 1961 at prisen ble delt ut for første gang. Den gang var navnet ”Forsikringsselskapet Sigyns Jubileumsfond for forslag til vernetiltak i arbeidslivet”. Det var i forbindelse med Sigyns 75-års jubileum at selskapet donerte 50.000 kroner til Vern og Velferd (i dag: Arbeidsmiljøsenteret). Pengene skulle avsettes som et fond til premiering av vernetiltak. Ved Vern og Velferds jubileumsfest i Oslo Rådhus 7. oktober 1961 ble de første tre prisene delt ut.

  • Lyder Knutsen fikk kr. 1.200,- for sin oppfinnelse av en ny sveiseskjerm til bruk ved elektrisk buesveising.
  • Odd Sørvik fikk kr. 800,- for en anordning til demping av støy fra luftboremaskiner.
  • Ragnar Blomvik fikk kr. 300,- for sitt forslag om et ulykkeslotteri.

Mye vann har rent i havet siden den gang, og fusjoner, oppkjøp og navneendringer i forsikringsbransjen har ført til at navnet på prisen har endret seg noen ganger i løpet av de 50 årene. Men grunnideen bak prisen ligger fast, og det er nå styret i Arbeidsmiljøprisen som er ansvarlig for utdelingen av Arbeidsmiljøprisen.

Arbeidsmiljøsenterets direktør er styreleder, og styret baserer seg på forslag til kandidater som er innhentet gjennom organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner med tilknytning til arbeidsmiljøområdet.
Det gis ikke penger som en del av Arbeidsmiljøprisen lenger. Prisvinnerne får statuetten ”Omsorg” av kunstneren Lise Amundsen.

Prisen deles ut i forbindelse med Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen i Bergen.

Frist for å melde på kandidater: 10. september 2018.

 

Kandidater til Arbeidsmiljøprisen

  • Nominert av:
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Personvern og cookies