Kongress med stående applaus

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Stående applaus etter et foredrag på 3,5 time! Det har du nok bare mulighet til å oppleve på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen. Applausen ble professor Guttorm Fløistad til del etter hans foredrag om langsomhetens tid.
Nærmere 700 deltakere lot seg engasjere og begeistre av Fløistad og vel 30 andre foredragsholderne på Arbeidsmiljøkongressen 2002 i slutten av september. Det inkluderende arbeidsliv og etikk og moralspørsmål var noen av temaene som ble tatt opp i tillegg til en lang rekke andre aktuelle emner fordelt på åtte forskjellige seksjoner og plenumsforedrag. Dessuten overrasket Bergens ordfører Kristian Helland stort med en glitrende morsom velkomsttale.

De resirkulerte
Arbeidsmiljøprisen 2002 gikk til Folldal Gjenvinning a.s. som sørger for at brukt plast kan brukes inntil seks ganger for den går til forbrenning. – Dette er Norges mest resirkulerte bedrift der både råmaterialet, fabrikkbygningen og arbeidsstokken er resirkulert, de to sistnevnte fra de nedlagte gruvene på Hjerkinn, sa daglig leder Torbjørn Rogstad da han fikk overrakt prisen av arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman. Folldal Gjenvinning fikk prisen blant annet for at de stadig prøver nye veier for å sikre trivsel på jobben. Arbeidsplassen er lagt opp med et helhetlig perspektiv der det også tas hensyn til fritid og familieaktiviteter. Resultatet er en entusiastisk arbeidsstokk med en rekordlavt sykefravær. Statsråden Norman tok godt i i sitt foredrag i forbindelse med overrekkelsen, han erklærte at han var villig til å legge mye mer av byrdene for å skape et godt og sykdomsfritt arbeidsliv over på arbeidsgiverne dersom avtalen om det inkluderende arbeidsliv ikke når sine mål.

Frisk debatt
En debatt om butikk og etikk mellom blant annet tidligere leder av etikkutvalget i NHO, Leif Frode Onarheim, leder av Kirkens Bymisjon i Oslo, Helen Bjørnøy og tidligere mangeårig stortingsrepresentant for Ap, Thorbjørn Berntsen ledet av Astrid Versto fikk temperaturen opp atskillige hakk. Bjørnøy gikk sterkt ut mot dagens politiske system som hun synes er helt handlingslammet på vesentlige områder. Vi er i ferd med å få et todelt samfunnet med stadig flere som faller utenfor. Dette er det ingen politisk gruppe som gjør noe med. Hun syntes at alt snakket om sykefravær var et dårlig tegn, et lavt fravær betyr at de som ikke henger med i arbeidslivet støtes ut, for eksempel de med psykiske problemer. I dette fikk hun støtte av både Onarheim og Berntsen som mente at ikke noen politisk gruppering var sterk nok til å ta upopulære beslutninger, de styres av kortsiktige populistiske utspill.

Neste kongress
De mange seksjonene som ble holdt tok opp temaer fra risikobevissthet og kriseforebygging til kommunikasjon, romslige organisasjoner og arbeidslivsteater for å nevne noen stikkord fra programmet. Neste kongress er allerede berammet, hold av dagene 29. og 30. september og 1. oktober i 2004. Møtestedet er fortsatt Grieghallen i Bergen. Vel møtt!

Personvern og cookies