Kongress med internasjonal vri

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Årets arbeidsmiljøkongress i Bergen 15. til 17. oktober vil sette søkelyset på norsk arbeidsmiljø i en internasjonal sammenheng.
Vårt arbeidsliv blir mer og mer påvirket av globaliseringen, vi er en del av den internasjonale utviklingen enten vi liker det eller ikke. Dette er ett av flere viktige temaer som blir belyst i Bergen til høsten. Arbeidsmiljøkongressen er samtidig Nordens største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av arbeidsliv og arbeidsmiljø.

Korrupsjon og verneombud
Fagkonsulent Tina Åsgård, Arbeidsmiljøsenteret opplyser at kongressprogrammet nå er klart. Ca 30 foredragsholdere fordelt på tre dager i Grieghallen skal ta for seg en rekke aktuelle og svært ulike temaer. Blant annet hva som kjennetegner korrupsjon i Norge og hvordan vi best kan forebygge og håndtere slike problemer, verneombudsrollen i forandring i det moderne arbeidslivet og godt arbeidsmiljø som et konkurransefortrinn. En dansk forsker retter et skråblikk mot den nordiske samarbeidsmodellen, mens seniorpolitikk og det inkluderende eller ekskluderende arbeidslivet blir belyst av norske fagfolk på området. Deltakerne vil få kunnskap om hvordan norske arbeidstakere ser på eget arbeidsmiljø og helse, hvordan vi skal lykkes med tilrettelegging av arbeidet i praksis, om mangelen på arbeidskraft er en trussel eller en mulighet og hvordan skape et godt klima for kommunikasjon og varsling på arbeidsplassene, for å nevne noen aktuelle temaer fra programmet.

Internasjonale dilemmaer
– Vi vil prøve å tydeliggjøre dilemmaer og paradokser i forbindelse med et stadig mer globalisert arbeidsliv, sier Tina Åsgård. I den forbindelse skal ghaneseren Francis Appiah fortelle om sin «reise» tur/retur Ghana – Norge. Appiah holder foredraget på norsk, han har delvis studert her og tatt sin doktorgrad i Bergen, men har nå reist tilbake til hjemlandet der han jobber ved Universitetet i Ghana. Åsgård opplyser at Appiah i fjor mottok den tyske Afrika-prisen. Sosiolog og immigrasjonsforsker Jon Rogstad, UiO skal snakke om den flerkulturelle bedriften. Ved Aker Kværners store gassanlegg i Aukra kommune har over 11.000 personer fra mer enn 50 nasjoner deltatt i byggingen. Hvordan det gikk, blir belyst av prosjektdirektør Jan Tore Elverhaug fra Aker Kværner.

Store valgmuligheter
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen skal blant annet snakke om regjeringens visjoner for arbeidslivet i årene som kommer. Eva Joly skal dele sine erfaringer som korrupsjonsjeger med kongressens deltakere og dobbeltstatsråd Erik Solheim er bedt om å komme og snakke om regjeringens fremlegg til arbeidspolitikk. Den norske Arbeidsmiljøprisen for 2008 blir også delt ut på kongressens første dag. Som vanlig er kongressen delt inn i åtte sesjoner som hver tar for seg forskjellige temaer, fire før lunsj og fire på ettermiddagen torsdag. Det gir deltakerne mulighet til å plukke ut det som hver og en synes er særlig interessant og aktuelt.

Personvern og cookies