Kongens gull til Leveraas

(2006)
Arbeidstilsynets tidligere direktør, Ivar Leveraas er tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sin lange og omfattende innsats for norsk arbeids- og organisasjonsliv og politikk, samt for sin innsats i offentlig tjeneste.
I begrunnelsen for tildelingen heter det at Ivar Leveraas i en rekke år har vært engasjert innenfor fagbevegelsen, arbeiderbevegelsen og det politiske liv. Han har blant annet et meget sterkt engasjement knyttet til opplysningsarbeid og voksenopplæring, nasjonalt og internasjonalt. Senere har han hatt sentrale stillinger i offentlig forvaltning først som direktør for Husbanken og deretter for Arbeidstilsynet hvor han gikk av i 2005. Han er nå rådgiver samme sted. Ivar Leveraas har gjennom hele sitt virke vist et meget stort og positivt samfunns­engasjement og ansvar, noe som blant annet går frem av hans mange tillits- og styreverv gjennom årene og hans yrkesmessige innsats.
Personvern og cookies