Konflikter ødelegger arbeidsgleden

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Mange konflikter i hverdagen utgjør en stor belastning.

Butikkansatte blir skjelt ut fordi køen er for lang, drosjesjåfører blir beskyldt for å ta omveier, bussjåføren får ei skyllebøtte når bussen er forsinket og sosialrådgiveren anklages for å holde tilbake utbetalinger.

Vil ikke ledes
Professor i konfliktmekling ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, Vibeke Vindeløv, sier til danske Arbejdsmiljø at konfliktene som oppstår har sammenheng med tiden vi lever i.
– Vi er blitt mer selvbevisste og mindre sosiale. Vi er mer sarte og svært oppmerksomme på egne behov. Hvis behovene våre blir krenket, oppstår det ofte konflikter.
At vi ikke er villige til å bli ledet, mener hun er en annen årsak.
– Vi har vår egen mening om tingene, og vi blir sure, hvis vi ikke får viljen vår igjennom. Alle har en mening om alt.
Stress er en tredje årsak til at konflikter oppstår mellem ansatte og kunder, fordi overskuddet blir mindre.

Kurs i konflikthåndtering
– Skal man bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, må rammene være klare. Uklare arbeidsoppgaver er konfliktskapende. En klar ledelsesoppgave er å forhindre at konflikter oppstår, siger Vibeke Vindeløv.
Ved å kurse medarbeiderne kan man sørge for at de tilegner seg redskaper de kan benytte for å løse/håndtere konflikter.
Mange konflikter i hverdagen utgjør en stor belastning. Det gir ubehag og spenninger, man blir ineffektiv, og livskvaliteten reduseres.

Les mer her

Personvern og cookies