– Konflikter handler ikke om å være uenig

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Det var «konfliktfullt» i et overfylt kongressenter på Folkets Hus i Oslo da konferansen «Konflikter på arbeidsplassen – fra aggresjon til motivasjon» gikk av stabelen i begynnelsen av mars.

– Konflikter handler om form. Ikke om at man er uenige eller ulike, sier psykologen Jan Atle Andersen. Høyt oppe fra talerstolen i kongressenteret kan han skue over et fullsatt lokale. Da 850 hadde meldt sin ankomst måtte NHO, LO, YS og Trygdeetatens Arbeidslivssentre i Oslo og Akershus som arrangerte HMS-konferansen, si stopp. Det var fullt. – Problemet når vi er uenige er at vi gjerne mister folkeskikken. Vi blir sarkastiske, ironiske, vi baktaler. Det jeg oftest møter når jeg er ute i bedrifter for konfliktbehandling er at folk sier problemene kom på grunn av måten det skjedde på eller måten han sa det på, forteller Andersen. Den erfarne konfliktbehandleren mener at man løser konflikter med å få folk til å bruke vanlig folkeskikk, ikke med å få dem til å bli enige. Konfliktens kjerne ligger gjerne i at folk blir usikre på hverandre. Hvis man får fjernet disse følelsene, løser man konflikten. Så kan man gjerne være hjertens uenige, som Andersen sier det. Han mener ledere som ikke tåler uenighet er imot utvikling. – Det er ikke enigheten som bringer oss videre. Det er uenigheten. Andersen var en av flere bidragsytere på temaet konflikter. En annen psykolog, Terje Hotvedt, snakket om hvordan konflikter i arbeidslivet påvirker helsen og er en viktig forklaring bak utbrenthet. Hvordan en gryende konflikt intensiveres for så bare å fortsette inntil en arbeidstaker blir syk. Folk får konsentrasjonsvansker, negative tankemønstre, de kan miste evnen til å løse problemer og kreativiteten blir borte. På kroppen kan det få utslag som hodepine, muskesmerter, ryggplager og synsforstyrrelser. Både bedriftssykepleieren Gunlaug Strønen og psykologen Gro Johnsrud Langslet la vekt på hvor viktig det er å fokusere på det positive istedenfor å grave seg ned i det som er dårlig. – Min kjepphest er ros. Jeg sier til ledere i bedrifter som jeg jobber for – ros er helt gratis, det tar kort tid og gir utrolig mye. Også økt produktivitet, sier Strønen, som til daglig jobber på Alna HMS-senter i Oslo. Arbeidsmiljø nr. 3 – 2005

Personvern og cookies