Kompetanseheving i bedriften

(2007)

– Forslag til forbedringer i bedriften kommer ofte fra operatørene selv, påpeker hovedverneombud Thore Weiby.
– Vi jobber systematisk med de ansattes ­sikkerhet, sier hovedverneombud Thore Weiby. Sikkerhetslunsj er et av tiltakene. – Knut hadde en idè om å samle hvert enkelt skift til informasjons- og diskusjonsmøter med sikkerhetsleder, opplyser Weiby og viser til fabrikkdirektør Eckhoff. Temaet er hvordan den enkelte arbeidstaker på best mulig måte kan sikre egen atferd slik at uhell og skader unngås. I tillegg får alle et innblikk i og en større forståelse for hverandres arbeidsoppgaver. Weiby forteller videre at bedriften har innført et forbedringsverktøy kalt TPM (Total Productivity Maintenance) som innebærer kompetanseheving og selvstendiggjøring av de ansatte. – Systemet tar for seg alle ledd i fabrikken, fra ledelsen og nedover. Forslagene til forbedringer og hvordan ting kan gjøres mer effektivt, kommer ofte fra operatørene selv, de kjenner prosessen best og vet hvor skoen trykker, poengterer han. TPM benyttes også i tilknytning til produksjonsutstyret. – Vi har hatt mange gamle maskiner, og via TPM har vi funnet ut hvordan vi kan sikre oss på best mulig måte. Et eksempel er at vi har innført egne rutiner for hvordan vi låser av en maskin før vi skal foreta eventuelle justeringer. Vernerunder er en viktig del av verneombudenes oppgaver. – Ukentlig tar vi en runde i fabrikklokalene og tar tak i det som eventuelt måtte komme opp. I tillegg kartlegger to fysioterapeuter de ergonomiske forholdene, og bedriftshelsetjenesten stiller en bedriftssykepleier til rådighet en dag i uka.
Personvern og cookies