Kommuniserer via sykmeldingen

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

En ny sykmeldingsblankett, som ble tatt i bruk 1. september, gjør det mulig for sykmeldende lege og arbeidsgiver å kommunisere.  

Nå kan legen gi arbeidsgiveren beskjed om arbeidstakeren i det hele tatt kan stille på jobb og i tilfelle hva vedkommende må unngå for at det skal la seg gjøre, uten å opplyse om diagnose. Arbeidstakeren skal selv delta aktivt i dialogen med både lege og arbeidsgiver. I NAV har man stor tro på at den nye blanketten vil gjøre det mulig for mange flere å unngå sykmelding ved at alle parter samarbeider om en god tilrettelegging. Erfaringen viser at det går an å finne arbeidsoppgaver hvis man ser etter mulighetene. Kanskje kan noen av de mest belastende oppgavene fjernes for en periode. Alternativet kan være å fortsette i jobben dersom tempoet settes ned.

Gir trygghet
Det gir også trygghet for alle parter at de har en dialog. For arbeidstakeren er det en trygghet at arbeidsgiver er informert om hva som er medisinsk forsvarlig, og arbeidsgiveren vil være tryggere på at tilretteleggingen ikke forverrer helsesituasjonen. Dessuten har legen behov for å kjenne arbeidstakerens arbeidssituasjon for å kunne gi de beste rådene. Det er også anledning til å ta ny kontakt med lege dersom det er behov for det.

Avventende
Legen skal bekrefte om aktivitet er mulig og skrive på blanketten hva det må tas hensyn til og eventuelt hvordan arbeidet må tilrettelegges samt hvor lenge det må tas slike hensyn. Hvis arbeidsgiver likevel ikke klarer å tilrettelegge arbeidet, skal hun eller han skrive en begrunnelse på blanketten som arbeidstaker skal ta med tilbake til legen. Den gjøres da om til en vanlig sykmelding. NAV kaller en sykmelding som forutsetter tilrettelegging på jobb, for en avventende sykmelding. Den gjelder bare i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 dagene av sykefraværet. Men kommunikasjon mellom lege, arbeidsgiver og arbeidstaker gjelder ikke bare ved kortere sykdommer, blanketten åpner for dialog også ved langvarig sykdom. Fordi tilrettelegging kan oppleves som vanskelig for mange arbeidsgivere, har Arbeidstilsynet utarbeidet et faktaark om tilrettelegging, blant annet med eksempler på ulike former for tilrettelegging. Faktaarket ligger på Arbeidstilsynets nettsider.

Personvern og cookies