Kommunikasjon som kilde til eller løsning ved konflikt

Mennesker snakker og smiler til hverandre

I mange tilfeller er det kommunikasjon, eller mangel på sådan, som er den største kilden til konflikter på arbeidsplassen. Når vi snakker om kommunikasjon, er måten budskapet legges frem og mottas på vel så viktig som budskapet i seg selv. Vi gir deg våre beste tips til å sikre god kommunikasjon og dermed også et godt arbeidsmiljø.

Har du spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg med å forebygge og løse konflikter på arbeidsplassen din? Kontakt oss her for en hyggelig og uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ikke gå glipp av Arbeidsmiljødagene 2019! Messen finner sted i Oslo 16.–17. september. Les mer om Arbeidsmiljødagene her.

Hvordan kan kommunikasjon skape konflikt?

Kommunikasjon kan være kilde til konflikter på arbeidsplassen på en rekke ulike måter. Ofte oppstår slike konflikter grunnet dårlig tilbakemeldingskultur, mangelfull informasjon, uenigheter og personlige ulikheter. Årsaker til at dette ofte skaper et dårlig arbeidsmiljø kan være at vi mennesker er forskjellige og tolker sosiale signaler ulikt. Konfliktene kan også springe ut ifra det at vi mennesker har individuelle forhold til hvordan konstruktive tilbakemeldinger gis og mottas, og at vi kan misforstå hverandre.

Forebygg dårlig arbeidsmiljø

Arbeidsgiver og ledere i bedriften har ansvar for å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø. Det betyr også at de er ansvarlige for å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere, og andre i bedriften. Her er noen av våre beste tips til hvordan du kan legge til rette for et godt arbeidsmiljø på din arbeidsplass:

  • skap en god tilbakemeldingskultur
  • undersøk om du har tolket budskapet riktig
  • sørg for at alle i bedriften har tilgang på nødvendig informasjon
  • snakk alltid med dine kollegaer, ikke om dem
  • gi konstruktive og objektive tilbakemeldinger
  • lytt til dine kollegaer og se deres unike behov

Lær konflikthåndtering hos Arbeidsmiljøsenteret

Syns du det er utfordrende å vite hvordan du skal gå frem for å tilrettelegge for god kommunikasjonsflyt eller forebygge konflikter på din arbeidsplass. Vi tilbyr en rekke relevante kurs for bedre arbeidsmiljø. Bli med på et av våre kurs i konflikthåndtering, og lær deg hvordan du skal håndtere konflikter på best mulig måte.

Vi tilbyr også en veiledning og rådgivning spesielt tilpasset din situasjon og din bedrift. Les mer om vår rådgivning- og veiledningstjeneste her.

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Har du spørsmål til oss? Kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale. Du finner vår kontaktinformasjon her. Vi kan også holde tilpassede kurs internt i din bedrift. For mer informasjon og et tilbud, kontakt oss på e-post kurs@arbeidsmiljo.no.

I HMS-butikken finner du relevant litteratur som gir innsikt i hvordan du kan håndtere konflikter på arbeidsplassen. Du finner en oversikt over relevant litteratur her.

Personvern og cookies