Kommuner bryter arbeidsmiljøloven

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Fire av fem kommuner bryter arbeidsmiljøloven

I 80 prosent av kommunene i Troms og Finnmark fant Arbeidstilsynet brudd på arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidsmiljøbetingelsene for de ansatte i kommunenes hjemmetjeneste. Det viste seg at arbeidsforholdene var dårlig tilrettelagt for de ansatte; hovedfokus var satt på brukernes behov.

Arbeidstilsynet 12. distrikt har besøkt samtlige 44 kommuner i de to nordligste fylkene som en del av en kampanje rettet mot arbeidsmiljøforholdene i kommunenes hjemmetjeneste, det vil si hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Nå har kommunene fått pålegg om å lage systemer som ivaretar de ansattes arbeidsforhold på en forsvarlig måte.

 

Brukerne i fokus

– Hovedproblemet er manglende bevissthet rundt arbeidstakernes rettigheter, sier inspektør Jon-Helge Vaeng, leder for kampanjen i 12. distrikt. – Både arbeidsgivere og ansatte mangler kunnskap om systematisk HMS-arbeid. Fordi brukernes ve og vel står i fokus, kommer de ansattes egne helse i bakgrunnen.

Det viste seg at alle kommuner hadde rutiner for å besøke hjemmene for å vurdere brukernes behov for tjenester, hjelpemidler og annen tilrettelegging. Men de færreste hadde tilsvarende rutiner for en vurdering av hvordan forholdene skulle legges til rette for at arbeidstakerne skulle få gode arbeidsforhold i brukernes hjem.

Direktoratet for arbeidstilsynet har slått fast at arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidstakere som utfører arbeid i private hjem i kommunal regi. Det er kommunen som arbeidsgiver som har ansvar for at bestemmelsene følges.

 

Mange belastninger

– De ansatte i hjemmetjenesten er utsatt for mange arbeidsmiljøbelastninger. Det kan være dårlig tilrettelagte hjem med trange rom og liten mulighet for å bruke nødvendige hjelpemidler, eller tidspress fordi mange brukere skal betjenes i løpet av en arbeidsdag. Uklare tjenesteavtaler kan føre til konflikt med brukerne som forventer tjenester som ikke ligger i avtalen eller de er uvillige til å installere nødvendige hjelpemidler.

– Vi har sett tilfeller der hjemmehjelpen har brukt sitt private vaskeutstyr fordi avtalen mellom kommunen og brukeren er uklar med hensyn til hvem som skal holde utstyret.

Klimaet nordpå skaper også problemer. Hvem skal for eksempel rydde snø foran huset slik at hjemmetjenesten kommer frem. Ut og inn av bil i all slags vær, manglende brøyting og kjøring over lange avstander i dårlig vær belaster også de ansatte. Det samme gjør manglende utstyr slik som varmekjeledresser og mobiltelefoner for å kunne tilkalle assistanse hvis nødvendig.

Men Vaeng vil også gjerne ha frem at han har fått mange tilbakemeldinger fra de ansatte på at de er glade i jobben sin, som de synes er svært givende. Kampanjen skal følges opp, blant annet skal Arbeidstilsynet 12. distrikt lage en brosjyre med fokus på systematisk HMS-arbeid og hjemmebasert omsorg.

Personvern og cookies