Kommuneprisen tildelt Aurskog Høland kommune

(2007)

Aurskog Høland kommune mottok 100.000 kroner for prosjektet «Myndiggjorte medarbeidere», som blir betegnet som et skoleeksempel om myndiggjøring. – Aurskog Høland har oppnådd et lavere sykefravær og de jobber systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet, sier Vibeke Os Bratlie, rådgiver forebyggende arbeid i KLP.

PRISDRYSS FRA KLP
KLP har foretatt sin årlige prisutdeling for virksomheter som har utmerket seg med å styrke arbeidsmiljøet, og nytt av året er at det deles ut priser i flere sektorer; til kommunene, til helseforetakene og til bedriftene.

Prisen til helseforetak
Sykehuset Telemark HF og «Seksjon for hjertesykdommer» fikk også tildelt 100.000 kroner. De skilte seg positivt ut ved å ha rettet sin oppmerksomhet mot ledelse, kompetanse og sosialt miljø. Dette er en seksjon med en meget tøff jobb­situasjon med akutt syke hjertepasienter og overbelegg. Likevel har de klart å holde sykefraværet på bare 4 prosent.

Bedriftsprisen
50.000 kroner ble tildelt både til Øyane Sykehjem og Sauherad Kirkelige Fellesråd. Sistnevnte har et helt spesielt mangfolds- og inkluderingsperspektiv med stort fokus på arbeidslinjen og samarbeid med NAV, og har i tillegg redusert sykefravær­­et sitt. Øyane Sykehjem har over lengre tid arbeidet med sykefraværskulturen for å finne konkrete tiltak som kan ha god innvirkning på trivsel og fremme arbeidsnærvær.

STATSBYGG ER MILJØSERTIFISERT
Statsbygg er den største offentlige byggherre som er blitt miljøsertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. – Vi har satt miljøpolitikk på dagsordenen, og vil benytte produkter og materialer som i størst mulig grad reduserer miljøbelastningen. Det samme gjelder for avfallsproduksjon og avfallshåndtering. Vi vil også redusere energibehovet og energiforbruket i byggene våre, sier Viel Sørensen, miljøkoordinator i Statsbygg. Statsbygg har de siste to årene etablert et miljøstyringssystem for organisasjonen, og satt seg bestemte miljømål. Alle nye prosjekter blir plassert i miljøklasser som forteller hvilke miljøambisjoner prosjekt­ene skal ha.

GODT LYS – FÆRRE HELSESKADER
Riktig belysning vil redusere belastningsskader for medarbeidere i Gjensidige. Selskapet har gjennomført et pilotprosjekt for å se på virkningene av individuelt tilpasset belysning. – Luxo kunne tilby en slik løsning. Denne inngår nå i en konsernstandard for alle bygningsmessige oppgraderinger, sier markedskonsulent Siw Brekken i forsik­ringsselskapet. – Siden synet forandrer seg i løpet av livet, slik at en person på 40 trenger dobbelt så mye lys som en på 20 år, har vi valgt å satse på en løsning uten tradisjonell takbelysning. Vi bruker en kombinasjon av gulvlamper og moderne skrivebordsbelysning. Lampen lyser opp arbeidsflaten uten blending og reflekser. Dette reduserer problemer som tretthet og minsket konsentrasjon, sier seniorkonsulent i ergonomi Bente Stub Aune i Gjensidige. – Vi har hatt flere tilfeller med ansatte som har hatt tørre, såre og rennende øyne, smerter i nakken og hodepine. Med riktig belysning reduseres disse problemene, sier Stub Aune.

Personvern og cookies