Kom med forslag på kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2005

(2005)
Torsdag 15. september er siste frist for å komme med kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2005
Midt i innspurten til Stortingsvalgkampen, er det også mulig å gjøre et annet og spennende valg; nemlig å velge en god kandidat til årets Arbeidsmiljøpris. Prisen kan tildeles både bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. De siste årene har det vært stor medieoppmerksomhet om tildelingen av den prestisjefylte prisen. I 2002 var Folldal Gjenvinning prisvinner. Året etter var det overlege Håkon Lasse Leira, som er spesialist i arbeidsmedisin, som fikk Arbeidsmiljøprisen. I 2004 ble Arbeidsmiljøprisen tildelt gigantutbyggingen Hydro Projects, SU4 på Sunndalsøra.
Den originale arbeidsmiljøprisen
Dette er den originale Arbeidsmiljøprisen, som ble innstiftet allerede i 1962. Det offisielle navnet er: «If skadeforsikrings fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet». Fondets styre består av representanter fra If skadeforsikring, Arbeidsmiljøsenteret, Arbeidstilsynet og Vernepersonalets samarbeidsforum. Selve prisen er skulpturen «Omsorg», utført av kunstneren Lise Amundsen. Fondets styre inviterer alle interesserte til å komme med forslag på kandidater. Prisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Forslag sendes innen 15. september 2005 til direktør Paul Norberg, Arbeidsmiljøsenteret, postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo. E-post: paul@arbeidsmiljo.no Arbeidsmiljø – nr.5 – 2005
Personvern og cookies