KOLS og yrkeseksponering

(2005)

Helsepersonell må huske å spørre om yrkeseksponering når de har pasienter de mistenker har kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), sier overlege Marit Skogstad ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Selv om røyking er den viktigste risikofaktoren i forhold til KOLS, kan også yrkeseksponering gi KOLS. KOLS er blant de raskest voksende sykdommene i verden. Verdens helseorganisasjon, WHO, rangerer den som verdens fjerde ledende dødsårsak. Studier fra Universitetet i Bergen har vist at 7 prosent av den generelle voksne befolkningen i Norge har KOLS, men en av fire ikke vet at de har det.
Forebyggende tiltak
Ifølge American Thoracic Society kan 15 prosent av KOLS-tilfellene tilskrives yrket. Det er i hovedsak eksponering for støv og gasser som er en risikofaktor. Skogstad mener at bedriftshelsetjenesten bør tilby undersøkelse av lungene til alle røykere over 40 år i bedriften. Tobakksrøyking er en hovedårsak til KOLS og det å stumpe røyken er et viktig forebyggende tiltak for å unngå å få KOLS. Personer som har fått KOLS bør stumpe røyken for å unngå ytterligere forverring av sykdommen.

Kjennetegn på KOLS
Kjennetegnes ved varig nedsatt lungefunksjon. Det er tungt å puste. Vanlige symptomer er å hoste opp slim på morgenen og langvarige forkjølelser. Blir tungpustet ved aktivitet. Et resultat av eksponering for tobakksrøyk og industriforurensing. Drøyt 250.0000 nordmenn er rammet av KOLS, og andelen syke øker kraftig blant eldre. Kvinner rammes i økende grad. (Kilde: Statens Arbeidsmiljøinstitutt) Arbeidsmiljø nr. 8- 2005

Personvern og cookies