Kolleger verste mobberne

(2004)

En ny amerikansk undersøkelse viser at kolleger er de verste mobberne, de står for nesten 40 prosent av mobbingen på en arbeidsplass.
Kunder er ansvarlige for 24 prosent av trakasseringen, mens overordnede må ta ansvar for 15 prosent. Undersøkelsen er foretatt av det nasjonale instituttet for yrkesskader (NIOSH) og den er gjennomført både på private og offentlige arbeidsplasser. Fagfolk på området arbeidsliv mener at et stadig tøffere arbeidsmiljø med økt press og større krav fører til at antallet mobbesaker øker. Mobbing går ofte ut over den som ikke våger å si fra, sier organisasjonspsykolog Terje Hotvedt til Vesterålen Online. Han mener at mobberen ofte er en person som selv er plaget av grunnleggende usikkerhet. I denne undersøkelsen ble mobbing definert som gjentatte trusler, ærekrenkelser, sosial isolering eller ydmykelser fra en eller flere personer. I arbeidsforhold dreier mobbing seg ofte om baksnakking og ryktespredning, å holde tilbake informasjon, fiendtlighet eller taushet ved spørsmål, å bli fratatt arbeidsoppgaver og ansvar, sosial utestenging og latterliggjøring.
Personvern og cookies