Kollegastøtteordning: medmenneskelighet satt i system

Tekst: Anne-Lise Aakervik (2004)

 

Stress og utbrenthet har lenge vært forbeholdt kvinner i serviceyrker og ambisiøse mennesker bak datamaskinene. Nå møter også arbeiderne i bygg og anleggsbransjen veggen, bokstavelig talt. Hos Gunnar Karlsen AS gjør de noe med det.

Praten går livlig på kontorene når jeg kommer. Stemningen virker god og folk ser ut til å trives. -Vi har et godt miljø her, understreker Ole Kjeldstad, distriktssjef hos ventilasjonsfirmaet Gunnar Karlsen AS i Trondheim. De nye lokalene er lyse og luftige, rester av en kake står på bordet – noe har tydeligvis blitt feiret. Det gode miljøet til tross, bedriften har opplevd at folk har hatt problemer med å takle jobben i svært stressa situasjoner fordi de ikke har sagt fra. I tillegg hadde også noen problemer på hjemmebane som gjorde situasjonen ekstra belastende. Resultatet var langtidssykemeldinger og utbrenthet. Dette ønsker ikke bedriften skulle skje igjen og de startet rett og slett en kollegastøtteordning. Ole Kjeldstad forklarer: -Det er et tiltak hvor fem valgte personer skal bidra til å skape et åpent og trygt psykososialt arbeidsmiljø. Vi skal gi støtte til våre kolleger for å mestre kritiske situasjoner og hendelser, både på jobb og hjemme. Det viktigste er å skape positive holdninger til dette. For ledelsen er det et viktig hjelpemiddel i bedriftens HMS arbeid.

Bry seg om hverandre
-Hva betyr egentlig en slik ordning for bedriften? -Det betyr at vi skal bry oss om hverandre. Det er tøffe kår i byggebransjen, det er noe alle vet, og det krever mye av både de som arbeider ute og de som administrerer. Det er i tillegg andre faktorer som kan være med å påvirke arbeidssituasjonen; familieproblemer er et typisk eksempel. Kollegastøtteordningen er på mange måter medmenneskelighet satt i system her hos oss. -Ideen fikk vi fra bedriftshelsetjenesten som vi jobber med. Vi fikk også hjelp til å finne ut hva vi skal være og hvilke oppgaver en slik ordning ska ta på seg. Vi skal ikke konkurrene med verken tillitsmannsordningen eller verneombudet. Resultatet ble at en liste med navn ble sendt rundt til alle de 52 ansatte som så stemte på fem kandidater de ville ha med. -Vi er altså demokratisk valgt, gliser Reidar Johansen, prosjektlederen som ble litt overrasket over at folk valgte ham. -Jeg er relativt nyansatt, men føler dette som en stor tillitserklæring.

Tar ikke signaler på alvor
Trondheim & Omegn Bygghelsetjeneste (TOB) har de siste årene opplevd at folk innen bygg- og anleggsbransjen har fått nye problemer å hanskes med. Mellom 2002 og 2003 opplevde de ansatte i TOB å få over 20 henvendelser om psykiske problemer, stress og utbrenthet. -Det er mye, sier daglig leder Solveig Moen. -Det er tidspress på alle kanter. Planleggingen av prosjekter er kanskje ikke gode nok, derfor opplever mange at tingene tårner seg opp de siste ukene av byggeperioden. Mange tar ikke signalene på alvor. Folk er ærekjære, de jobber ikke for halv maskin og få har andre som kan ta over ledelsen, derfor går folk på jobb selv om de er sykmeldte. Vi ser symptomer på utbrenthet og lengre sykemeldingsperioder når folk først blir sykemeldte. Psykisk stress og utbrenthet blir på mange måter ikke akseptert som en vanlig skade, den som kjenner det sier ikke fra tidsnok. Det er lettere med en fysisk skade der alle skjønner at du ikke kan jobbe. Det som sitter i hodet er ikke synlig – en kollegastøttegruppe gjør det lettere å ta opp problemet på et tidligere tidspunkt og det er mulig å finne løsninger, understreker Moen.

De usynlige hjelperne
-Vi skal være et supplement til det arbeidet tillitsmenn og verneombudene gjør. Vår rolle er forebyggende, men samtidig skal vi ha ørene litt på stilk og følge med, forteller Johansen. -Ser vi noen faresignaler, som at folk konsekvent lukker døra til kontoret, er amper og bruker helgene til å jobbe, setter vi oss ned og diskuterer hva vi kan og må gjøre. Vi tar kontakt med den det gjelder og forsøker å bistå med avlastning. Det finnes alltid noen som har mindre å gjøre i en bedrift. Vi har selvsagt taushetsplikt og jobber veldig anonymt, men alle vet at vi er der. Og når det først skjer noe, har vi en hjelpefunksjon. Det handler i utgangspunktet om å bry seg og vise ansvar.

Taushet er gull
Gunnar Karlsen er en typisk mannsbedrift med 52 ansatte, fem er kvinner. En stor del av arbeidsstokkene er ute på byggeplasser, mens resten jobber fra basen i Fossegrenda i Trondheim. -Er det ikke vanskelig å få menn til å åpne seg, og snakke om andre ting enn jobbrealterte praktiske problemer? -Vi føler at vi har tillit, og flere har faktisk henvendt seg til oss for å snakke om ting som ikke har vært luftet før. Kjeldstad og Johansen er enige at som kollegastøttegruppe må de være ekstra åpne og ikke være redd for å snakke om følelser. Gunnar Karlsen AS er allerede en IA-bedrift, slik at kollegastøtteordningen føyer seg fint inn i den helhetlige tankegangen. -Vi har fra før av lavt sykefravær, selv om dette er et hardt fysisk arbeid med store sjanser for slitasje. Vi er raskt ute med aktiv sykemelding når det skjer. For ikke lenge siden satt det en skadet montør i sentralbordet i flere uker. Vi sørger også for omskolering om det er nødvendig, sier Kjeldstad.

Finne årsaken
Solveig Moen i TOB ser at mange opplever å bli maktesløse når de møter veggen. Selv om rammene i jobben er trange, har ledelsen et ansvar. Arbeidstilsynet kan i ekstreme tilfeller ilegge bøter eller pålegg i forhold til psykososialt arbeidsmiljø. -Men vi ser også at mange bedrifter har fått et større fokus på dette. Mange stressa arbeidsfolk føler at de blir hørt og har noen å støtte seg på. De bedriftslederens om tar dette på alvor, tar grep og gjør arbeidsbyrden mindre. Slik unngår man også langvarige sykemeldinger. Det er viktig å finne årsaken slik at man ikke kommer tilbake i samme runddansen. Hos Gunnar Karlsen AS har de innsett at for i det hele tatt å holde på dyktige medarbeidere i framtida må de fremstå som en trygg organisasjon der de ansatte føler at de blir ivaretatt, ikke bare med nok jobboppdrag, men også på den psykososiale biten. -Det utdannes alt for få ingeniører og montører, for å rekruttere nye må vi fremstå som en helhetlig bedrift. Da må det blant annet være rom for å si fra, – og for å finne løsninger, sier Ola Kjeldstad.

Personvern og cookies