«Kokebok» for verne­ombuds­rollen

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

– Som verneombud skal vi bidra til å gjøre arbeidsmiljøet til et konkurransefortrinn i Posten.

Dette er en av målsettingene for verneombudsrollen slik den ble beskrevet av Jan Flenstad, hovedverneombud for hele Posten Norge AS på en verneombudskonferanse i september. Nærmere 200 verneombud fra hele landet deltok.

Praktisk veileder

Vernetjenesten i Posten Norge har i et par år jobbet med å utvikle en ny verneombudspraksis for alle verneombudene i selskapet. I høst møttes Postens verneombud på Lillestrøm til en konferanse der den nye praksisen ble presentert, blant annet i form av en ny praksisveileder. – Veilederen skal være en slags «kokebok» for verneombudene, den skal bidra til å bygge en felles identitet, sa Flenstad. Boka er svært praktisk rettet, gjennom trinn-for-trinn-modeller og eksempler blir prinsippene for å utvikle en god verneombudspraksis gjennomgått. – Som verneombud må vi spørre oss hver eneste dag om vi gjør jobben vår, presiserte Flenstad. Verneombudene skal utgjøre en positiv forskjell for de ansattes arbeidsmiljø og driften av arbeidsplassen. De skal selvsagt ta utgangspunkt i lovens krav, jobbe systematisk og handlingsrettet, bygge på fakta og være tydelige og fremtidsrettet.

– Det fungerer

I tillegg til hovedverneombud Jan Flenstad har divisjonsverneombudene Julia Rasmussen, Sigrunn Nilsen og Anne Breimo og flere andre deltatt i utviklingsarbeidet av praksisveilederen. Flere avdelinger har også vært med på å teste ut metodikken. Trond Stenberg, som jobber med transport i Region Øst i Drammen, kunne fortelle om praktiske resultater i forbindelse med testperioden. Som helt ferskt verneombud havnet han i en situasjon han ikke visste hvordan han skulle gripe an. – Et sted vi hentet og leverte varer var det flere mangler, blant annet var rampa for liten og nødutgangen ble blokkert når vi jobbet. Vi snakket flere ganger med ledelsen i butikken, men siden dette var en kjedebutikk, var det vanskelig å få gjennomslag for forbedringer. Stenberg fortalte at praksisveilederen viste seg god å ha, den ga tips om hvordan han burde gå frem. Få informasjon om lover og regler, fremskaffe dokumentasjon, i dette tilfellet i form av bilder av plassforholdene, og stille klare krav. Etter at de hadde måttet true med å stoppe henting av post på den aktuelle butikken ble det fart i sakene og rampa ble bygget om.

Mange roller

Arne Bernhardsen, forlagsredaktør i Gyldendal Arbeidsliv og med tolv år som hovedverneombud på en tidligere arbeidsplass bak seg, delte noen av sine erfaringer med Postens verneombud. Han pekte på verneombudets mange roller fra påståelig «kranglefant» til smidig konfliktløser. Vi har litt av alle rollene i oss og må bruke mange av dem, avhengig av hva som tjener saken best. Men det finnes også fallgruver som verneombudet kan havne i. – Pass opp for å bli sjefete, unngå å bli bedriftens klagemur eller arbeidsmiljøpoliti, i hvert fall hvis det ikke er helt nødvendig. Ingen kan unngå å havne i grøfta i blant, men ikke bli der. Bernhardsen slo også et slag for å heve verneombudenes status. Det er viktig å ha gode og skriftlige avtaler for hvordan vervet skal utføres. Kollektiv støtte betyr mye, sørg for å oppgradere kompetansen og lag handlingsplaner for hva som skal gjøres. Gode verneombud er hverandres støttespillere.

Personvern og cookies