«Kokebok» for helse- fremmende arbeidsplasser

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Arbeidsmiljøforlaget gir ut en «kokebok» i arbeidsplassforbedringer. Jobb – Trivsel – Helse er skrevet av spesialist i arbeidsmedisin Jørn Klepper og laget som et temahefte hvor leseren kan plukke ut det som er av interesse.
Heftet har samlet 20 forskjellige delprosjekter som er prøvet ut av Volvat BHT i Østfold i et toårsprosjekt i 2000 – 2001. Prosjektene er gjennomført i ti ulike bedrifter og virksomheter som spenner fra Kriminalomsorg i frihet til rene produksjonsbedrifter.

Helsefremmende
Heftet tar for seg fire temagrupper; helsefremmende livsstil, et sprekere bedrifts-Norge, lederopplæring, organisasjonsutvikling og internkontroll og bedrifter med mange helsefremmende tiltak. Hvert prosjekt er kort beskrevet med hensikten med opplegget, metode, erfaringer, vurdering og råd til andre bedrifter som gjerne vil prøve noe tilsvarende. I tillegg er det laget mer utfyllende informasjon om det aktuelle prosjektet, erfaringer fra tilsvarende opplegg andre steder og lignende. De 20 delprosjektene spenner over et stort område fra stumping av røyken, aktiv ryggskole og fysisk aktivitet i bedriften til omsorgsledelse, arbeidsmiljøutvikling i liten bedrift og utvidet helse, miljø og sikkerhet for å nevne noen få av temaene. – Den viktigste suksessfaktoren en bedrift kan ha i vår tid er motiverte og entusiastiske medarbeidere. For å få til dette er det viktige å sette inn tiltak i de ansattes hverdag, skriver forfatteren Jørn Klepper. Dette heftet gir konkrete tips, ideer og erfaringer som skal hjelpe virksomhetene til å fremme de ansattes trivsel og helse.

Personvern og cookies