Klokere av finanskrisen

(2012)
Handelshøyskolens professor Lasse Lien i Bergen vrir på et gammelt ordtak når han beskriver hvorfor vi blir smartere i krisesituasjoner. «Lediggang er roten til mye godt», hevder han.
Arbeidsmiljøkongressens sesjon 1 har alle muligheter til å bli både informativ og spennende. Tre foredragsholdere skal holde ganske så ulike innlegg om de omfattende teamene; krise – omstilling – vekst.
Professor Lasse Lien har forsket på hvordan norske virksomheter har håndtert finanskrisene, og med de dramatiske økonomiske krisene i mange EU-land som bakteppe, er dette blitt et brennende hett tema.

Orkla vokser
Men de to øvrige foredragsholderne er også svært så aktuelle. Konserndirektør Karin Aslaksen i Orkla vil snakke om hva som skjer med motivasjonen blant ledere og øvrige ansatte når det skjer dramatiske endringer i en virksomhet. Ved inngangen til 2011 hadde Orkla-konsernet 30.000 ansatte i 40 land, og en omsetning på 61 milliarder kroner. I sommer har Orkla kjøpt de to store norske selskapene Jordan og Rieber & Søn. Det er foreløpig uklart hvilke konsekvenser disse oppkjøpene vil få for de ansatte, men Karin Aslaksen vil være sentral i arbeidet med å smelte sammen ulike arbeidslivskulturer. Hun er strategisk HR- og kommunikasjonssjef i Orkla, og har solid bakgrunn for egne meninger når hun skal snakke om hva som skjer med de ansattes motivasjon når det skjer dramatiske endringer i et selskap.

Industrien forsvinner
I desember 2011 vedtok Norske Skog å nedlegge Follum på Hønefoss. Dette ble en déjà vu-opplevelse for tidligere tillitsvalgt var Jan Grini ved papirfabrikken Union i Skien. I 2006 var han svært så profilert da Norske Skog nedla Union, og 380 ansatte mister jobben.
– Det tillitsvalgtkollegiet som var i Norske Skog, i hvert fall på min tid, er forvitret. Du har fått en kamp mellom tillitsvalgte for å bevare den enkelte bedrift, og de ser ikke utenfor sin egen dørterskel, sa Jan Grini til NRK Buskerud tidligere i år. Han kommenterte at tillitsvalgte i Norske Skog-bedrifter på Skogn og i Halden stemte for nedleggelse av Follum. På Arbeidsmiljøkongressen vil Jan Grini skal fortelle om sine erfaringer fra nedleggelsen av papirfabrikken Union.

Informasjon om hotell og påmelding finner dere her, Vi kan også kontaktes via kurs@arbeidsmiljo.no eller på telefon til Eva Vandeskog på tlf. 55559300.

Personvern og cookies