Klem et verneombud!

Tekst: Kjetil A. Vedøy (2013)
Kanskje på tide å gi en klem?
Hva med første mandag i november?
Har dere tid da?

Vi burde innføre «klem ditt verneombud dagen». La oss si den første mandagen i november. Når høstmørket setter inn. Når det er mandag. Og fremdeles lenge til jul. Da burde disse som fortjener det, få en klem av alle de passer på, på arbeidsplassen sin. Av alle på arbeidsplassen din. Vi kan fort ta dem for gitt, disse folkene som jobber med forebygging av problemer og farer.

Verneombudet har en kjekk jobb. Ofte er dette en rolle som sikrer innehaveren av vervet både opplæring og innflytelse i bedriften. Men like ofte er det en rolle som må balansere hårfint mellom ledelse, forskriftenes krav og plikter og ansattes behov for å jobbe sømløst og ubyråkratisk i en hektisk hverdag. Det kan fort bli en usynlig jobb uten klar rollebeskrivelse eller virkemidler.

Verneombudet er samarbeidspartneren med både ledelse og den ansatte, og må til stadighet finne løsninger der ombudet hårfint balansere mellom HR og HMS avdelinger, tillitsvalgte og linjeledere. Vervet er en jobb, en jobb som innebærer arbeidsoppgaver som kommer i tillegg til egne oppgaver. Ikke få verneombud bruker av fritiden sin for å kunne gå i møter og bistå ledere og ansatte. For når verneombudsjobben er gjort, venter egne arbeidsoppgaver fremdeles på pulten. Det er sjelden noen andre gjør dem mens verneombudet er i møter med ansatte og ledelse.

Vet du hvem som er verneombud på din arbeidsplass? Vet dine kolleger det? Har bedriften en forståelse for hvor viktig denne oppgaven er, og hvor mange saker som stopper hos verneombudet før de får vokse seg store?
Verneombudet står fritt i forhold til tillitsvalgte, ledere og andre enn de som har med forebygging av helse, miljø og sikkerhet. Et godt verneombud gjør en stor jobb, men uten at alt for mange legger merke til det. Sakene løses, og ingen hendelser skjer. Er det en selvfølge hos dere? Verneombudet passer på både ledere og ansatte i sitt verneområde. Verneombudet er demokratisk valgt og har en unik forutsetning for å gjøre din arbeidsplass til et bedre sted å jobbe. Setter du pris på det?

Kanskje på tide å gi en klem?
Hva med første mandag i november?
Har dere tid da?

Personvern og cookies